Region

Służba Więzienna „W służbie prawu” i „W służbie ojczyźnie”

Siedlce Wt. 06.06.2023 16:58:05
06
cze 2023

Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów „W służbie prawu” z zakresu edukacji prawnej oraz „W służbie ojczyźnie” z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewnia bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizuje żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzi edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

„W służbie prawu”
Projekt „W służbie prawu” ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

„W służbie ojczyźnie”
Projekt „W służbie ojczyźnie” ukierunkowany jest na kształcenie młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej. Program obejmuje przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego.

Edukacja młodzieży to inwestycja w przyszłość

Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w przyszłość młodzieży, dlatego też każdemu spotkaniu edukacyjnemu towarzyszy prowadzona przez funkcjonariuszy prezentacja Służby Więziennej – formacji, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

Szkoła z certyfikatem

Zwieńczeniem udziału uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w ogólnopolskich programach „W służbie prawu” z zakresu edukacji prawnej oraz „W służbie ojczyźnie” z zakresu edukacji proobronnej było wręczenie certyfikatów uczestnictwa we wspomnianych projektach.por. Przemysław Turyk
Fot: archiwum ZK Siedlce

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.