Region

Profesor Hieronim Grala odwiedził siedleckie muzeum

Siedlce Pt. 08.12.2023 17:01:39
08
gru 2023

W czwartek, 7 grudnia w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach odbyło się ostanie w bieżącym roku wydarzenie w ramach cyklu „Spotkania ze znanymi ludźmi”. Na zaproszenie pomysłodawcy cyklu spotkań wicedyrektora Krzysztofa Chaberskiego przybył do siedleckiego muzeum prof. Hieronim Grala.

Prelegent jest siedlczaninem i absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Należy do grona najwybitniejszych polskich historyków dziejów Europy Wschodniej w średniowieczu i epoce nowożytnej oraz historii petersburskiej Polonii. Przez wiele lat był dyplomatą. Pełnił funkcję dyrektora Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu (2000–2005) i Moskwie (2005–2009) oraz był I radcą Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej.

Prof. Hieronim Grala zaprezentował wykład „Rzeczpospolita vs Carstwo Moskiewskie (XVI-XVII w.). Rywalizacja polsko-rosyjska i jej dziejowe następstwa”. Był on poświęcony stosunkom polsko-rusińsko-rosyjskim na przestrzeni ponad 600 lat. Prelegent zwrócił uwagę, że relacje z Rusią sięgają czasów Bolesława Chrobrego. Monarchowie polscy z dynastii Piastów żenili się z księżniczkami ruskami. W żyłach części polskich władców płynęła krew piastowska, ale również potomków ruskiej dynastii Rurykowiczów. Król Bolesław II Śmiały był po ojcu wnukiem Bolesława Chrobrego, a po matce księżniczce ruskiej Dobroniedze wnukiem Włodzimierza I Wielkiego – wielkiego księcia kijowskiego.

Prelegent, wskazał na fenomen Polski w XVI w. która była potężnym krajem, emanującym wolnością, tolerancją i atrakcyjną kulturą która przyciągała elity naszych wschodnich sąsiadów: Rusinów i Litwinów, które się spolonizowały. Wówczas ukształtowały się słynne rody Ostrogskich, Radziwiłłów, Żółkiewskich, Wiśniowieckich. Michał Korybut Wiśniowiecki został nawet królem Polski. Kultura I Rzeczpospolitej była atrakcyjna, również dla ówczesnej artystokracji moskiewskiej, która posługiwała się polskim.

W dalszej części spotkania prof. Grala opowiadał o rywalizacji Rzeczpospolitej z Moskwą o dominację nad Europą Wschodnią. Po początkowych polskich sukcesach z Moskwą: kampaniach wojennych Stefana Batorego, później Stanisława Żołkiewskiego i zajęciu Kremla w 1612 r. przyszły gorsze czasy. Rosja wykorzystując słabość Polski podczas powstania Chmielnickiego doprowadziła do ugody perejasławskiej z Kozakami. Ukraina została poddana władzy cara Rosji i od tego czasu następował stopniowy upadek I Rzeczpospolitej i wzrost znaczenia Rosji, która z czasem stała się mocarstwem.

Po niezwykle interesującym wykładzie głos został oddany publiczności. Na zakończenie spotkania prof. Grala podpisywał książki oraz była możliwość wykonania wspólnej fotografii.


Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.