Region

Nowy skład Rady Nadzorczej Gminnej Spółki Komunalnej w Mordach

Siedlce Pt. 14.06.2024 09:05:53
14
cze 2024

W Mordach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej „Mordy” Sp. z o. o. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej spółki.

Na wniosek burmistrza miasta i gminy Mordy, Łukasza A. Wawryniuka, na 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej zostali powołani: Justyna Zembrowska, Sylwia Maria Paryła oraz dr inż. Piotr Michalak. Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

W pierwszej części spotkania zostały przydzielone funkcje. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Sylwia M. Paryła, jej zastępcą – Justyna Zembrowska, zaś sekretarzem – Piotr Michalak. W drugiej części posiedzenia radni zapoznali się ze wstępną kondycją spółki, ze sprawozdaniem za ubiegły rok oraz planami na drugie półrocze.

Inf. pras.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.