Region

LXXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach

Siedlce Czw. 25.04.2024 15:16:05
25
kwi 2024

W dniach 11-13 września na Uniwersytecie w Siedlcach odbędzie się LXXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Hodowla zwierząt perspektywą rozwoju Polski”.

Wydarzenie będzie platformą wymiany poglądów pomiędzy naukowcami z wielu ośrodków badawczych oraz hodowcami i producentami z całej Polski. Tematyka konferencji obejmie m.in.: wyzwania współczesnego świata związane ze wzrostem zapotrzebowania na żywność pochodzenia zwierzęcego, dostosowanie hodowli zwierząt do zmian klimatycznych, zachowanie bioróżnorodności, jak również wykorzystanie potencjału genetycznego rodzimych ras zwierząt. W trakcie obrad omówione zostaną możliwości wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki zootechnicznej, ochrony środowiska rolniczego, ochrony zasobów naturalnych, zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych i technik wspomagania rozrodu, poprawy dobrostanu zwierząt i jakości produktów zwierzęcych oraz dążenia do poprawy zdrowotności i długowieczności zwierząt gospodarskich.

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego to trzy dni spotkania z zootechniką na najwyższym merytorycznym poziomie obejmujący sesję plenarną, Sesję Młodych Naukowców, obrady w dziewięciu sekcjach specjalistycznych: Chowu i Hodowli Bydła, Trzody Chlewnej, Owiec i Kóz, Koni, Zwierząt Futerkowych, Drobiu, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Praktyki Hodowlanej, Żywienia Zwierząt. W ramach wydarzenia odbędą się również panele dyskusyjne i wyjazdy specjalistyczne.

Organizatorem LXXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ jest Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego a współorganizatorem Instytut Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu w Siedlcach. Zjazd wpisuje się również w cykl obchodów 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziesz TUTAJ.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.