Siemiatycze

Kolejny krok w kierunku poprawy jakości dróg w powiecie siemiatyckim

Region Pt. 24.05.2024 18:22:12
24
maj 2024

Powiat Siemiatycki zakończył realizację zadania „Przebudowa drogi nr 1711B na odcinku Smarklice-Ostrożany”. Realizacja ta stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości dróg w regionie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 835 158,19 zł, w tym 1 100 947,31 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa objęła istotne działania mające na celu podniesienie standardów technicznych i bezpieczeństwa na trasie o długości 1,228 km. Nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu stanowią główne elementy tego przedsięwzięcia. Dzięki kompleksowemu podejściu do modernizacji drogi, lokalna społeczność oraz inni użytkownicy dróg mogą cieszyć się znacznie bezpieczniejszym i wygodniejszym poruszaniem się pod drodze powiatowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe „Anna” Marek Tarasiuk z Klekotowa. Umowa na realizację zadania została podpisana 30 stycznia 2024 roku. Prace właśnie zostały zakończone dwa miesiące przed czasem.

Zakończenie tej inwestycji poprawiło bezpieczeństwo użytkowników dróg w powiecie siemiatyckim, to wielkie osiągnięcie, które nie byłoby możliwe bez skutecznej współpracy między lokalnymi władzami. Wkład własny, wynoszący 734 210,88 zł, został zabezpieczony z budżetu Powiatu Siemiatyckiego oraz Gminy Drohiczyn. Każda z tych instytucji zaangażowała 367 105,44 zł, co świadczy o zaangażowaniu w rozwój infrastruktury drogowej.

Powiat Siemiatycki realizuje kolejną inwestycję poprawiającą istniejącą infrastrukturę drogową. „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze - DW nr 692” to zadanie, dofinansowane w 60% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które ma na celu podniesienie standardów technicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 491 359,48 zł, z czego dofinansowanie z RFRD to 4 494 815,68 zł. Przebudowa drogi o długości 6,8 km obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu nie tylko naprawę istniejących uszkodzeń, ale również poprawę warunków drogowych. Zakres prac obejmuje usunięcie darni z istniejących poboczy, remont istniejących przepustów pod drogą, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, a także remont nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Istniejąca nawierzchnia drogi zostanie poddana remontowi poprzez wyrównanie i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, a pobocza żwirowe zostaną wyrównane kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Wkład własny inwestycji wyniósł 2 996 543,80 zł, z czego połowę środków zapewnia Powiat Siemiatycki, a drugą połowę Gmina Siemiatycze.

Realizacja zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” to kolejna inwestycja rozwijająca infrastrukturę drogową dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 290 661,21 zł, w tym 772 551,72 zł to dofinansowanie z RFRD. Wkład własny wynosi 518 109,49 zł, z których po 50% koszty ponoszą, Powiat Siemiatycki oraz Gmina Grodzisk. Przebudowa drogi o długości 0,630 km obejmuje wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5m z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z zjazdami oraz urządzenie pobocza z kruszywa łamanego.

Obie powyższe inwestycje realizuje, firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z siedzibą w Miedznej. Umowy na realizację zadań zostały podpisane 30.01.2024 r., termin zakończenia prac to 30.07.2024 r.

Kontynuacja tych działań stanowi istotny krok w procesie modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego, przyczyniając się do poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

4 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Belletheboobs Sob. 25.05.2024 18:51:04

Kilometry dofinansowanego = przepłaconego betonoasfaltu, bez pasów pieszo rowerowych, bez uwzględnienia zmniejszającej się liczby mieszkańców i użytkowników - (często przeskakiwane) oraz spadających dochodów (poza darami w postaci kiełbasy wyborczej), bez sensu. A zbiórkom jak nie ma tak nie ma i łatwiej jest z Nurca dojechać do Warszawy czy Białegostoku niż do Mielnika, Milejczycz, Siemiatycz czy dziadkowic...

Never Śr. 29.05.2024 12:28:55

Dobrze ze chociaz to poprawię się w naszym powiecie w rej części Polski. Nowe nawierzchnie dróg. Chociaz są głos krytyczne zebez pasów rowerowych i przy zmniejszających się liczba mieszkańców. Niestety gospodarczo region nie jest rozwinięty przeważnie roljictwo ale jednak drogi są potrzebne. Jeszxze 15 lat temu i więcej był najgorszym powiatem jeżeli chodziło o drogi.Nawierzchnia pamiętająca dekadę Girkowską. Która niszczała.

Bartlomiej Sob. 25.05.2024 08:10:02

Czym tu się chwalić chyba zapomnieliście o drodze drohiczyn sieniewice to jest dopiero autostrada do piekla

Boloopl2 Sob. 25.05.2024 02:58:10

Bardzo ciekawa inwestycja, doszła do końca w tak szybko i bez problemów?Kupiłem siedlisko blisko centrum około 7 km tzn.Syacja .Odbył się przetarg na 750mb drogi zabudowie, hmm termin realizacji 18m-cy.kto wziął w łapę?