Kościół

Zmarł ks. prałat Mieczysław Łuszczyński

Siedlce Pon. 16.11.2020 12:58:00
16
lis 2020

W przededniu swoich 90. urodzin, w 66. roku posługi kapłańskiej, odszedł do Domu Pana ks. prałat Mieczysław Łuszczyński, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej, wieloletni proboszcz parafii św. Stanisława BM w Siedlcach, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. 11 listopada 2008 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 roku. Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach Trzebieszów, Ryki, w parafii Świętego Stanisława BM w Siedlcach, w parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. Jako proboszcz m. in. w parafiach w Adamowie i Wisznicach. W 1975 roku powrócił do Siedlec i objął stanowisko Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego. Był również wykładowcą teologii życia wewnętrznego. Od 1978 roku był najpierw administratorem a później proboszczem parafii św. Stanisława BM w Siedlcach. Z tą parafią był związany również po przejściu na emeryturę.

Za wybitne zasługi ks. prałat Mieczysław Łuszczyński został w 1997 roku uhonorowany siedlecką „Aleksandrią” a w 1999 - nagrodą im. L. Benedyktowicza. W 2008 roku został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym samym roku uchwałą z dnia 30 października 2008 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siedlce.
11 listopada 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński odznaczył ks. Prałata Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a bp J. Guzdek z Ordynariatu Polowego w 2015 - Medalem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 20 listopada. Ciało będzie wniesione do kościoła o godz. 9.00. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10.00 pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. WIĘCEJ

Ksiądz Prałat Mieczysław Łuszczyński urodził się 17 listopada 1930 roku w Starej Wsi koło Węgrowa. Tam też ukończył Szkołę Podstawową, a następnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie.

W 1949 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W czerwcu 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie i od tegoż roku zaczął pracę duszpasterską. W latach 1955-1958 pracował w parafii Trzebieszów, a w latach 1958-1959 w Rykach. W 1959 roku został mianowany wikariuszem parafii Świętego Stanisława BM w Siedlcach. Po pięciu latach pracy w Siedlcach Biskup Siedlecki mianuje Go proboszczem i dziekanem w Adamowie. W związku z bardzo dużą aktywnością w pracy duszpasterskiej i budzeniu świadomości społeczno-politycznej oraz patriotycznej, co było sprzeczne z koncepcją ówczesnych władz komunistycznych, Ordynariusz Siedlecki, pod presją władz terenowych PRL zmuszony został do usunięcia Księdza Prałata ze stanowiska proboszcza parafii i dziekana dekanatu adamowskiego i przesunięcia go na urząd wikariusza parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. Po śmierci proboszcza tejże parafii, w marcu 1967 roku, wobec sprzeciwu władz świeckich Ksiądz Mieczysław Łuszczyński nie zostaje mianowany proboszczem, ale pełni obowiązki proboszcza i dziekana międzyrzeckiego do roku 1968, kiedy to władze wojewódzkie w Lublinie zgodziły się, by objął urząd proboszcza i dziekana w Wisznicach. W trakcie siedmioletniej posługi w Wisznicach Ksiądz Mieczysław Łuszczyński rozwinął szeroką pracę duszpasterską i katechetyczną, odrestaurował kościół parafialny i zbudował budynek plebani z salami katechetycznymi. W tym czasie do Wisznic przybyły również siostry albertynki, które wspierały Go w pracy duszpasterskiej.

W 1975 roku Ksiądz Prałat powrócił do Siedlec i objął stanowisko Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego. Był również wykładowcą teologii życia wewnętrznego. W 1978 roku, pomimo sprzeciwu władz komunistycznych, objął stanowisko administratora parafii Św. Stanisława BM w Siedlcach. Dopiero po trzech latach Wojewoda Siedlecki wydał zgodę na mianowanie Księdza Łuszczyńskiego proboszczem i dziekanem siedleckim. W tym samym czasie Ksiądz Mieczysław Łuszczyński otrzymał godność kanonika kapituły katedralnej, a następnie tytuł szambelana papieskiego. W 1991 roku został podniesiony do godności prałata papieskiego.

Ksiądz Prałat Mieczysław Łuszczyński pełniąc funkcję administratora, a następnie proboszcza parafii Św. Stanisława BM w Siedlcach rozwinął pracę duszpasterską wśród młodzieży powołując wspólnie z wikariuszami grupy ministrantów i lektorów, scholę oraz grupy dziecięce i młodzieżowe ruchu "Światło i Życie". Był inicjatorem letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z formacją religijną, czyli tzw. "Oaz". Rozwinął, również pracę duszpasterską wśród dorosłych poprzez organizację grup formacyjnych i trzeźwościowych. Organizował spotkania i wykłady, których tematem była Katolicka Nauka Społeczna. Przy Kościele Św. Stanisława powstało i działało Studium Nauki Społecznej Kościoła prowadzone przez Księdza Bp dr Jana Mazura i Księdza dr Ryszarda Borkowskiego. Za zgodą Księdza Prałata powstała wspólnota rolników "Gospodarz", która uaktywniała ekonomicznie rolników w niej zrzeszonych. Powstawały grupy formacyjne nauczycieli i wychowawców. Przez kilka lat organizowane było Studium Duszpastersko-Kulturalne dla nauczycieli. Istotnym elementem działalności społecznej Księdza Prałata była troska o ubogich i potrzebujących. Wyrazem tego było powołanie do życia parafialnego zespołu charytatywnego.

Ksiądz Prałat Mieczysław Łuszczyński zapisał się w historii Miasta Siedlce, jako niezłomny obrońca godności człowieka, niepodległości Ojczyzny i wolności wiary. W okresie stanu wojennego zainicjował Msze Święte za Ojczyznę, które gromadziły rzesze mieszkańców Siedlec. Kościół św. Stanisława był również miejscem różnorakich spotkań kulturalnych i politycznych opozycji solidarnościowej. Były to lekcje prawdziwego patriotyzmu według hasła "Bóg, Honor i Ojczyzna". W okresie stanu wojennego, wspólnie z Ks. Bp. Janem Mazurem Ksiądz Mieczysław Łuszczyński organizował wsparcie dla internowanych działaczy opozycyjnych, niosąc im pomoc duchową i materialną. Odpowiednim wsparciem otaczane były również rodziny internowanych. Dzięki charyzmie i poświęceniu Księdza Mieczysława Łuszczyńskiego, w tym niezwykle trudnym okresie dla naszej ojczyzny, parafia św. Stanisława BM w Siedlcach stała się centrum kształtowania postaw katolickich, narodowych i patriotycznych, wbrew polityce ówczesnych władz.

Ksiądz Prałat zawsze okazywał otwartość i życzliwość na wszelkie inicjatywy mające na celu upamiętnienie osób, które poświęciły swe życie w imię wolności ojczyzny i sprawiedliwości. Na ścianie kościoła umieszczona została m.in. tablica ku czci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki natomiast na terenie parafii umieszczono pomnik Sybiraków, poległych i pomordowanych na wschodzie. Dzięki staraniom Księdza Prałata oraz przy pomocy ówczesnego Biskupa Siedleckiego Jana Mazura, Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził zgodę na ogłoszenie św. Stanisława Biskupa Męczennika Patronem Miasta Siedlce. Z inicjatywy Księdza Prałata utworzony został w Siedlcach Społeczny Komitet Obchodów Świąt Narodowych, który współpracując z Kurią Diecezjalną oraz władzami samorządowymi pielęgnuje historię i tradycję narodową, m.in. poprzez organizację dorocznych uroczystości patriotycznych w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości.

Ksiądz Prałat Mieczysław Łuszczyński dał się poznać również jako znakomity organizator pracy parafii. W czasie pełnienia przez niego funkcji proboszcza parafii św. Stanisława BM zarówno kościół, jak i znajdująca się na terenie parafii Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przeszły niezbędne remonty, a dodatkowo wybudowany został dom parafialny z salami katechetycznymi oraz kaplica Matki Bożej Kodeńskiej. Również z inicjatywy Księdza Prałata wybudowany został kościół pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego, będący dziś świątynią odrębnej parafii.

Ksiądz Prałat Mieczysław Łuszczyński, należał do osób, które poświęciły najwięcej swojego życia i pracy na rzecz miasta Siedlce i jego mieszkańców. Wybitny duszpasterz, niestrudzony orędownik wolności i niepodległości Ojczyzny, mężny obrońca godności osoby ludzkiej. Pomimo wielu szykan i gróźb ciągle stał na czele siedleckiej opozycji antykomunistycznej pielęgnując wśród wiernych miłość do Boga i ojczyzny. Również po roku 1989 pozostał aktywnym członkiem wspólnoty miasta wykazując troskę o jego ustawiczny rozwój, a także pielęgnując pamięć o bohaterach Narodu Polskiego i Ziemi Siedleckiej.

źródło: Urząd Miasta Siedlce
ks. PB/DW/EŁ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.