Kościół

Zmarł ks. Henryk Żuk, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej

Siedlce Pt. 09.10.2020 17:05:00
09
paź 2020

W wieku 85 zmarł śp. ks. Henryk Żuk, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej. W ostatnich latach mieszkał w Domu Księży Emerytów w Siedlcach. Posługę kapłańską pełnił przez 60 lat.

Msza św. żałobna będzie sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Suchodolskiego we wtorek, 13 października o 9.30 w katedrze siedleckiej.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie o godz. 15.00. Eucharystii przewodniczyć będzie wikariusz generalny ks. kanonik Leszek Ostas.

Ciało Zmarłego zostanie złożone w grobie rodzinnym w Szczebrzeszynie.

Ks. Henryk Żuk (1935-2020)

Urodził się 3 lipca 1935 r. w Michalowie w parafii Szczebrzeszyn i tam został ochrzczony. Jego rodzicami byli Piotr i Marianna z d. Podgórna małżonkowie Żuk, rolnicy. Ojciec brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. i po powrocie z niewoli w 1941 r. zmarł. Szkołę powszechną ukończył w 1950 r. w rodzinnej miejscowości, a następnie uczył się Gimnazjum Biskupim (Niższym Seminarium Duchownym) w Lublinie. Jednak świadectwo maturalne otrzymał w 1954 r. w Kielcach, po złożeniu eksternistycznie egzaminów, ponieważ szkoła w Lublinie była pozbawiona przez władze PRL prawa przeprowadzania egzaminów maturalnych.

Zaraz po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 25 września 1960 r. z rąk bpa Ignacego Świrskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Kąkolewnica (1960-1961), Prostyń (1961), Biała Podl., kościół filialny św. Antoniego (1961-1962) jako katecheta, Parysów (1962-1963), Uhrusk (1963-1964), Radoryż (1964), Piszczac (1964-1966), Ostrów Lub. (1966), Prostyń (1966-1969), Huszlew (1969), Węgrów (1969-1970), Żelechów (1970-1971), Skrzeszew (1971-1974).

Z racji zdrowotnych zamieszkał w Siedlcach, a następnie w latach 1975-1977 pracował jako wikariusz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w latach 1977-1979 w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Po powrocie do diecezji został z dniem 22 grudnia 1979 r. mianowany rektorem filii duszpasterskiej Kożuszki, a z dniem 28 listopada 1987 r. został mianowany proboszczem parafii Ruda Wolińska. Po osiągnięciu wieku emerytalnego został zwolniony z probostwa i z dniem 14 lipca 2006 r. przeniesiony na emeryturę. Pierwotnie zamieszkał na plebanii w Ulanie i tam pomagał w duszpasterstwie, a od 2011 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Siedlcach i często pomagał duszpastersko w parafii wojskowej w Siedlcach.

Zmarł 9 października 2020 r. w Siedlcach. Przeżył 85 lata i prawie 60 lat w kapłaństwie.

Requiescat in pace.

opr. ks. Bernard Błoński

ks. PB/DW/EŁ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.