Kościół

Podejmijmy duchową walkę o niebo

Siedlce Śr. 02.03.2022 12:42:58
02
mar 2022

- Popiół, który przyjmiemy na nasze głowy niech będzie znakiem, że pragniemy nasze serca zwrócić na nowo ku naszemu Bogu i Panu - mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda na rozpoczęcie Wielkiego Postu, podczas Mszy św. sprawowanej w środę popielcową. Eucharystię o godz. 10:00 także współkoncelebrował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski.

Środa popielcowa w Kościele rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jest to czas dany nam od Pana Boga dla naszego nawrócenia.

W homilii bp Kazimierz Gurda przypomniał, że czas Wielkiego Postu ma nas przygotować do przeżywania tajemnicy Misterium Paschalnego. Modlitwa, post i jałmużna to środki, które Jezus nam proponuje w walce z pokusami szatana, do odrzucenia grzechu i wytrwania w dobrym. - Nie lekceważmy tego czasu! To czas głośnego wołania Boga do człowieka, wołania do grzesznika. Nikt z nas nie jest bez grzechu i wszyscy potrzebujemy nawrócenia - przypomniał biskup siedlecki.
Potrzebujemy stanięcia przed Bogiem w prawdzie, aby razem z Nim i w oparciu o Bożą łaskę podjąć trud walki z grzechem i przemiany życia. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i praktykowania dobra.

- W modlitwie wyrażamy potrzebę pomocy jakiej może udzielić tylko Bóg. W sytuacjach w których widzimy naszą bezradność, niemoc nasze wołanie do Boga staje się intensywne - wskazał bp Kazimierz Gurda. W ostatnich dniach nasze wołanie o pokój staje się coraz bardziej intensywne. Naszą ufność pokładamy w Panu Bogu, również w sytuacji naszej bezsilności wobec zła.

Ksiądz biskup przypomniał o apelu papieża Franciszka o podjęcie postu i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. Jednocześnie wyraził wdzięczność władzom państwowym i samorządowym za wszelkie działania pomocowe Ukrainie i współpracę z parafiami. Słowa wdzięczności skierował także do księży, diecezjan, wspólnot parafialnych i zespołów charytatywnych za już okazywane gesty solidarności. Wszelkie działania w diecezji siedleckiej są koordynowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Po homilii nastąpił obrzęd posypania głów popiołem, który jest przypomnieniem o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.

ks. MW

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.