Rolnicy

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 27 kwietnia 2023 r.

Siedlce Czw. 27.04.2023 18:22:32
27
kwi 2023

Rekordowy eksport polskiej żywności w 2022 roku. Wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 47,6 mld EUR, - 223 mld zł, o 26,7% wyższy niż rok wcześniej. Import towarów rolno-spożywczych wyniósł 32,1 mld EUR (150 mld zł) i był o 28,6% wyższy niż przed rokiem. Zanotowano więc dodatnie saldo wymiany handlowej.

Waldemar Humięcki, dyrektor Generalny KOWR powiedział w rozmowie z Andrzejem Ilczukiem, że wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały rosnące ceny produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym, które odnotowano po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W pierwszej połowie 2022 r. obserwowaliśmy też proces odradzania się po pandemii sektora Horeca, czyli hoteli, restauracji i kawiarni, a rosnące ceny żywności w krajach UE generowały zwiększony popyt na konkurencyjną cenowo i jakościowo żywność z Polski. Równocześnie, dobre wyniki eksportu były konsekwencją aktywności krajowych przedsiębiorców na tym polu. Dostosowywali się oni do wymagań odbiorców i konsumentów zarówno z krajów Unii, jak i spoza niej.

Waldemar Humięcki podkreślił, że główny kierunkowy eksport polskiej żywności nie zmienia się od lat. Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W 2022 r. dostawy do 27 krajów wspólnoty wygenerowały 35,3 mld EUR (wzrost o 29%), co stanowiło ponad 74% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Naszym głównym partnerem handlowym w Unii są Niemcy. Eksport do tego kraju w 2022 r. wyniósł 11,9 mld EUR i był o 25% większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie papierosy, mięso drobiowe, przetwory rybne, karmę dla zwierząt, pieczywo i wyroby piekarnicze, ziarno kukurydzy oraz czekoladę i wyroby czekoladowe.

Łącznie eksport na rynki pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) stanowił ponad 63% całości eksportu do UE i dał 22,4 mld EUR. Do krajów pozaunijnych w 2022 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 12,3 mld EUR, o 20% większej niż w 2021 r. Eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne, mięso drobiowe, pszenicę, czekoladę i wyroby czekoladowe, pieczywo i wyroby piekarnicze oraz papierosy.

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były Wielka Brytania, Ukraina, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Izrael, Norwegia i Algieria.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w ubiegłym roku dominowały mięso i przetwory mięsne. W 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 37% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 9,6 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których łączna sprzedaż, w porównaniu z 2021 r., wzrosła o 40%, Przychody z eksportu ziarna zbóż wyniosły 3,1 mld EUR. Eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym.
Wzrost wartości eksportu odnotowano praktycznie we wszystkich grupach towarowych artykułów rolno-spożywczych. Waldemar Humięcki podkreślił, że duży udział w systematycznym wzroście polskiego eksportu produktami rolno-spożywczymi mają inicjatywy podejmowane przez KOWR na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.

W 2022 r. KOWR zorganizował m.in. 19 stoisk narodowych w 17 krajach. Podczas dziewięciu imprez odbyły się pokazy kulinarne. KOWR zrealizował również trzy misje handlowe dla polskich przedsiębiorców oraz dwie misje przyjazdowe dla przedsiębiorców zagranicznych. Inicjował też stacjonarne rozmowy biznesowe (B2B) oraz wirtualne misje handlowe i sesje pitchingowe – m.in. z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Azerbejdżanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”.

Polska dysponuje znacznym potencjałem do rozwoju eksportu produktów rolno-spożywczych. Zdobywanie nowych rynków zbytu – zwłaszcza spoza UE i co się z tym wiąże – pozyskiwanie nowych partnerów handlowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, w tym polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Te działania wspiera KOWR.

Paszportyzacja polskiej żywności


Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – PIB rozstrzygnęła konkurs pn. System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny realizowanego w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Celem konkursu był wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego mięsa wieprzowego i mięsa wołowego oraz wdrożenie tego rozwiązania u uczestników pilotażu, który jest realizowany w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Konkurs wygrała spółka IDFS, której przyznano nagrodę pieniężną w kwocie 12 000 zł. Zwycięzca rozwiązania konkursowego otrzyma też zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Anna Mączka, zastępca dyrektora departamentu innowacji KOWR przypomniała, że paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Organizatorem konkursu była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, Jest on Zleceniobiorcą Pilotażu Paszportyzacji polskiej żywności koordynowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadzorowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkolenia poświęcone biogazowniom rolniczym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje bezpłatne warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odchodów zwierzęcych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w mikrobiogazowniach rolniczych, czyli instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW). W trakcie warsztatów ich uczestnicy min zobaczą jak funkcjonuje biogazownia rolnicza. Mateusz Balcerowicz dyrektor Departamentu Innowacji KOWR podkreśla, że polskie rolnictwo dysponuje ogromnym potencjałem produkcji biogazu rolniczego. Obecnie wykorzystujemy tylko 5 procent tych możliwości.

Harmonogram warsztatów poświęconych biogazowniom znajduje się na stronie kowr.gov.pl. W woj. mazowieckim zaplanowano je 24 maja w Chamsku i 22 czerwca w Bombalicach, zaś w woj podlaskim 21 czerwca w Pokaniewie oraz 27 czerwca w Rudzie. POSŁUCHAJ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.