Region

Rekordowe wsparcie dla Środowiskowych Domów Samopomocy na Mazowszu

Siedlce Pon. 15.04.2024 18:39:42
15
kwi 2024

Prawie 3 mln zł otrzymało województwo mazowieckie na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 roku. Z tego ponad 2 mln zł przypadnie dla Miasta Siedlce. Decyzję w tej sprawie podjęła Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Najwięcej, bo 2 219 223 zł dofinansowania, otrzyma Miasto Siedlce na przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w Siedlcach oraz zakup wyposażenia. W budynku ma działać Środowiskowy Dom Samopomocy. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do grudnia 2024 r.

Ponadto na Mazowszu, dzięki wsparciu, zostaną utworzone:

 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Korotyńskiego z 30 miejscami, w tym z 10 miejscami dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z zakupem wyposażenia. Łącznie na ten cel przyznano 247 789,60 zł;
-  Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Ceramicznej z 30 miejscami, w tym z 10 miejscami dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z zakupem wyposażenia. W Dzielnicy Białołęka jest to pierwsza tego typu placówka. Łącznie na ten cel przyznano 258 789,60 zł.
Zostaną również uruchomione nowe miejsca w już działających placówkach, tj.:
-  2 nowe miejsca w ramach programu ,,Za życiem” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim. Łącznie na ten cel przyznano 17 553,12 zł;
-  5 nowych miejsc w ramach programu ,,Za życiem” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białusnym Lasku. Łącznie na ten cel przyznano 43 882,80 zł;
-  3 nowe miejsca w ramach programu ,,Za życiem” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku przy ul. Młodzieżowej. Łącznie na ten cel przyznano 26 329,68zł.
-  3 nowe miejsca w ramach programu ,,Za życiem” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku przy ul. Sienkiewicza. Łącznie na ten cel przyznano 26 329,68 zł.
Uczestnicy zajęć będą mogli skorzystać z nich od października 2024 r.

Środowiskowy dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.