Siemiatycze

Powiatowy Dzień Strażaka w Siemiatyczach

Region Pt. 07.06.2024 16:16:17
07
cze 2024

7 czerwca w Siemiatyczach odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Uczestnicy wydarzenia: poczty sztandarowe, pododdziały PSP i OSP oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Siemiatycz spotkali się na placu przy amfiteatrze miejskim. Gospodarzem uroczystości był p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – st. kpt. Szymon Piotrowski.

Dowódcą uroczystości był kpt. Krzysztof Orzepowski, dowódcą pododdziałów - mł. bryg. Przemysław Trochimiak, spikerem uroczystości – mł. kpt. Rafał Sidorczuk.

Skład pocztu flagowego PSP: dowódca – st. ogn. Piotr Sawczuk, flagowy – st. str. Mateusz Harasimiak, asystujący – st. sekc. Jakub Marzec.

Skład pocztu sztandarowego PSP: dowódca – st. ogn. Marek Markiewicz, sztandarowy – mł. ogn. Daniel Bołtromiejuk, asystujący – st. str. Łukasz Wyszkowski.

Obecne były poczty sztandarowe z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP w Siemiatyczach, OSP w Drohiczynie, OSP w Mielniku, OSP w Żurobicach, OSP w Nurcu-Stacji, OSP w Siemichoczach, OSP w Milejczycach, OSP w Perlejewie, OSP w Czarkówce Małej.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Łukaszowi Chankowskiemu, który następnie dokonał przeglądu i przywitania pododdziałów. Nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, a orkiestra OSP odegrała hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako pierwszy głos zabrał po. Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach st. kpt. Szymon Piotrowski. Podziękował wszystkim za obecność na Dniu Strażaka i całoroczne wsparcie, kapłanom za stałą pamięć i modlitwę w intencji strażaków. Dziękując za obecność samorządowcom z powiatu i druhom OSP. Podkreślał, że to właśnie ochotnicy są potężnym orężem wsparcia dla strażaków zawodowych w działaniach na rzecz potrzebujących, mówił:

- Dziękuję za waszą gotowość o każdej porze dnia i nocy do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Niech podejmowane działania będą zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania.

Jak podkreślał, Dzień Strażaka dla całego środowiska związanego z ochroną przeciwpożarową jest dniem wyjątkowym – to wspólne święto. Jak zaznaczył, uroczystość ta ma za zadanie uhonorowanie i docenienie strażackiej służby w społeczeństwie w myśl motta „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Wszystkim strażakom dziękował i składał życzenia:

- Życzę wam, żebyście zawsze mieli w sercu dumę ze służby, dumę z tego co robicie, żebyście mieli wiarę i przekonanie, że wasza służba jest doceniana przez mieszkańców miasta i powiatu siemiatyckiego. Dziękuję za odwagę, poświęcenie i trud, które wkładacie w ochronę lokalnej społeczności. Dziękuję za waszą uniwersalność, za to że jesteście zawsze gotowi nieść pomoc poszkodowanym.

Następnie księża wyznania katolickiego i prawosławnego przewodniczyli modlitwie w intencji strażaków i ich rodzin. Tu warto przypomnieć, że 9 maja zostały odprawione Msze Św. za funkcjonariuszy i druhów w cerkwi pw. Św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach oraz w kościele pw. WNMP w Siemiatyczach.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i aktów nominacji na wyższe stanowiska oraz stopnie służbowe. Przypomniano, że funkcjonariusze siemiatyckiej komendy zostali wyróżnieni już wcześniej, podczas Centralnych oraz Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie promowany na stopień mł. kapitana został aspirant magister inżynier Rafał Sidorczuk - zastępca dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Siemiatyczach. 23 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Białymstoku medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczony został st. kapitan Szymon Piotrowski – po. Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach.

Postanowieniem MSWiA Odznaką Świętego Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej” został odznaczony dh Edward Harkiewicz z jednostki OSP w Czarnej wielkiej. Odznaka ta jest cywilnym odznaczeniem resortowym nadawanym strażakom OSP wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podlaskiego złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał st. ogn. Marek Markiewicz.

Następnie wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe. Stopień starszego strażaka otrzymali: strażak Mateusz Barbachowski, strażak Kamil Olszewski, strażak Damian Świetliński, strażak Albert Bielik, strażak Przemysław Wrzosek, strażak Piotr Trendyk.

Strażacy otrzymali mianowanie na wyższe stanowiska służbowe. Stanowisko młodszego ratownika otrzymali: st. str. Łukasz Wyszkowski, st. str. Mateusz Harasimiak, st. str. Mateusz Barbachowski, st. str. Kamil Olszewski, st. str. Damian Świetliński, st. str. Albert Bielik, st. str. Przemysław Wrzosek, st. str. Piotr Trendyk.
Wręczono pamiątki okolicznościowe, podziękowania grawertony.

W dalszej części spotkania dziękując za strażacką służbę głos zabrali: mł. bryg. Łukasz Chankowski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, dh Jan Okuniewski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Siemiatyczach, Starosta Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Cieślik, Łukasz Zubik Wicestarosta, Mariusz Pyzowski - przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego, Piotr Siniakowicz - burmistrz Siemiatycz. W uroczystościach brali udział samorządowcy z całego powiatu, przedstawiciele Policji, Nadleśnictwa Nurzec i Rudka, Straży Granicznej. Uroczystość z zaciekawieniem obserwowali mieszkańcy, wśród nich także rodziny strażaków.

Dołączając do życzeń płynących tego dnia w stronę strażaków, dziękujemy za każdy dzień waszej służby.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Mundurek Sob. 08.06.2024 05:27:51

Czy ten Pan Asystent w Poczcie Sztandarowym ma jakieś pojęcie o mundurze służbowym i jego dopasowaniu? Są tam jacyś przełożeni?

Zuzazuzanna Śr. 12.06.2024 03:07:15

A kto jest asystentem na zdjęciu?