Region

Którędy zachodnia obwodnica?

Siedlce Niedz. 02.07.2023 12:14:20
02
lip 2023

Po ponad dwóch latach przerwy na samorządowy warsztat powróciła sprawa zachodniej obwodnicy Siedlec, w ciągu drogi krajowej nr 63. Jest potrzebna, żeby zmniejszyć korki w centrum. Ale propozycja jej przebiegu, przedstawiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bardzo nie podoba się radnym oraz mieszkańcom zachodnich obrzeży miasta.

Droga krajowa nr 63 biegnie w naszym regionie z Łukowa przez Siedlce do Sokołowa Podlaskiego. Przetaczające się przez miasto ciężarówki korkują skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej nr 7 i niszczą nawierzchnię na ulicach: Terespolskiej, Starowiejskiej, Kazimierzowskiej i Jagiełły. W ramach państwowego planu „stu obwodnic” powstał wstępny projekt obejścia Siedlec od zachodu. Miałoby to wyglądać tak: jadąc od Łukowa na północ skręcalibyśmy w Białkach na Warszawę, a w Iganiach na północ i jadąc wzdłuż Muchawki wyjeżdżalibyśmy w okolicach Chodowa.

Oprotestowany pomysł

Problem leży w tym, po której stronie rzeczki nowa droga miałaby się znaleźć: wschodniej (miejskiej) czy zachodniej (gminnej). Na pierwszy wariant patrzą z niepokojem mieszkańcy Siedlec, którzy w ostatnich kilkunastu latach pobudowali się na obrzeżach miasta licząc na ciszę i spokój, a teraz mają perspektywę ruchliwej drogi tuż za płotem. Drugi wariant nie podoba się mieszkańcom gminy, bo rozkawałkowałby im pola i utrudnił do nich dojazd. Na początku 2021 roku były w tej sprawie protesty, spotkania i konsultacje z udziałem mieszkańców, samorządowców i urzędników. Wysłano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sugestie i propozycje – i na jakiś czas zapadła cisza. Do teraz.

Wahanie rady

W maju do samorządu Siedlec przyszła z GDDKiA prośba o uzgodnienie odstępstwa od zakazów dla użytku ekologicznego „Dolina Muchawki”, znajdującego się na terenie między drogą krajową nr 2 a wylotem ulicy Warszawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu nad Muchawką. Tam miałaby się nowa obwodnica zaczynać. Radnych zaniepokoił załącznik, który pokazuje jej dalszy przebieg w wersji, którą oprotestowano dwa lata temu, oraz dopisek, że jest to wariant preferowany. Na czerwcowej sesji pytano więc: na co my się właściwie mamy zgodzić? Czy tylko na przejście przez mokradła między Topazem i MacDonaldem, czy również na ten dalszy ciąg, którego nie akceptujemy? Padły głosy, że trzeba sprawę zastopować i poważnie przedyskutować na specjalnie zwołanej komisji z udziałem przedstawicieli GDDKiA. Szefowie wydziału dróg i referatu ochrony środowiska tłumaczyli, że uchwała dotyczy tylko wspomnianego początku obwodnicy, a dalszy przebieg nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Ostrzegli, że wstrzymanie prac może skutkować skreśleniem Siedlec z listy stu obwodnic. Krakowskim targiem stanęło więc na tym, że radni uchwałę podjęli, ale załącznik graficzny przycięto tak, że obejmuje tylko teren między DK nr 2 i ulicą Warszawską. Dzień później na konferencji prasowej prezydent Andrzej Sitnik zapewnił, że sprawa będzie monitorowana.

Preferencje drogowców

A co na te wątpliwości i wahania mówią drogowcy? Na pytanie Radia Podlasie o stan zaawansowania projektu rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA, Małgorzata Tarnowska, odpowiada następująco: – Całość prac dotyczących projektowanej obwodnicy Siedlec w ciągu DK 63 jest prowadzona od początku do końca obwodnicy na jednym poziomie zaawansowania. Prowadzone są uzgodnienia w zakresie jej przebiegu przez użytek ekologiczny. Na posiedzeniu zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy dyrektorze oddziału w Warszawie ustalono, że wariantem preferowanym jest złożenie wariantu wschodniego (od początku obwodnicy do Chodowa) i zachodniego (w dalszej części, do połączenia z istniejącą drogą krajową). Komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy dyrektorze generalnym zatwierdzi wariant preferowany. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej ze wskazaniem wariantu preferowanego. Planujemy złożyć wniosek w drugiej połowie bieżącego roku. Poinformujemy o tym fakcie społeczeństwo. Prace projektantów można śledzić na stronie internetowej www.obwodnicasiedlec-dk63.pl

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.