Region

Koncert Pokoleń z okazji jubileuszu 100-lecia siedleckiego „Prusa”

Siedlce Wt. 14.11.2023 11:10:10
14
lis 2023

Siedlecki „Prus” świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Dotychczas odbyło się już kilka imprez związanych z obchodami jubileuszu. 17 listopada, w przededniu XII Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Siedlcach, na który do szkoły przyjadą setki jej absolwentów, odbędzie się Muzyczny Koncert Pokoleń. Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.30 w sali widowiskowej Podlasie w Siedlcach (ul. Sienkiewicza 63). - Wydarzenie jest kierowane głównie do uczniów, ich rodziców, nauczycieli placówki oraz wszystkich przyjaciół szkoły. W ten sposób chcemy realizować misję Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, którą jest integrowanie i utrzymywanie więzi między absolwentami, obecnymi uczniami, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym – informuje Danuta Koper, prezeska stowarzyszenia. Podczas koncertu zaprezentują się absolwenci i uczniowie szkoły.

Druga część piątkowych obchodów jest skierowana głównie do absolwentów i nauczycieli liceum biorących udział w sobotnim XII Zjeździe Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Siedlcach. Ten koncert odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (ul. Bp. I. Świrskiego 31) o godz. 17.00. W części artystycznej organizatorzy zaplanowali koncerty fortepianowe absolwentów szkoły, które zostaną wykonane z towarzyszeniem orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach. Wystąpi także chór żeński, który tworzą uczennice i absolwentki szkoły oraz chóru Canzona Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach. Całość zakończy spektakl teatralny„Pani Pylińska i sekret Chopina” z udziałem wybitnej aktorki Joanny Żółkowskiej, absolwentki „Prusa”.

Bogata historia

Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach rozpoczęła się w 1906 roku. Wówczas Macierz Szkolna założyła w Siedlcach prywatną polską szkołę – Gimnazjum Podlaskie. Siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Floriańskiej, a jej dyrektorem został Tadeusz Radliński. Po I wojnie światowej Gimnazjum Podlaskie zostało upaństwowione i szkoła otrzymała imię hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przy ulicy Floriańskiej siedzibę miał wydział humanistyczny tej szkoły.
W roku 1923 wydział humanistyczny przekształcony został w samodzielną placówkę – Państwowe Gimnazjum Męskie im. Bolesława Prusa. Na dyrektora ośmioklasowego gimnazjum o profilu humanistycznym powołano Stanisława Rutkowskiego, który sprawował tę funkcję do 1961 roku. W wyniku reformy systemu szkolnictwa w roku szkolnym 1947/1948 placówkę przekształcono w czteroletnią Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego im. Bolesława Prusa. Obecną nazwę – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa – nadano jej w drugiej połowie lat 60. XX wieku.

Przez sto lat swojej działalności szkoła wpisała się w historię Siedlec kształcąc kolejne pokolenia młodych ludzi. Absolwenci szkoły rozsławiają jej imię osiągając sukcesy zawodowe i aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym czy politycznym nie tylko w naszym kraju, ale też poza jego granicami. Dziś jest to jedna z najbardziej zasłużonych placówek oświatowych dla Siedlec i regionu. Potwierdzają to nie tylko wysokie miejsca w prestiżowych rankingach (np. przyznawana przez miesięcznik Perspektywy Złota Tarcza), ale przede wszystkim osiągnięcia uczniów i kariery zawodowe i naukowe absolwentów.

Organizatorami Koncertu Pokoleń są I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach oraz Komitet Zjazdowy. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.dk

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Rybton Śr. 15.11.2023 15:17:07

Pięknie śpiewają, pięknie grają. Dobra muzyka przez duże M. I to jeszcze wstęp wolny.