Region

Edukacja prawna uczniów to inwestycja w przyszłość. Zajęcia w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Siedlce Śr. 28.02.2024 15:02:29
28
lut 2024

Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach edukuje młodzież podnosząc świadomość prawną uczniów w ramach ogólnopolskiego programu „W służbie prawu”. W projekcie udział wzięli uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Służba więzienna
Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Chronim społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewnia bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizuje żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzi edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

„W służbie prawu”
Projekt „W służbie prawu” ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

Edukacja młodzieży to inwestycja w przyszłość

Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w przyszłość młodzieży. Odwołując się do jednej z podstawowych zasad prawa Ignorantia iuris nocet czyli nieznajomość prawa szkodzi, funkcjonariusze podnoszą świadomość prawną uczniów. Akcentują indywidualną odpowiedzialność każdego człowieka za swe postępowanie i wynikające z niego skutki. Z drugiej strony prezentują przyszłym mundurowym Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

Szkoła z certyfikatem

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym do ogólnopolskiego programu „W służbie prawu” z zakresu edukacji prawnej po zrealizowaniu cyklu zajęć adresowanych do młodzieży placówce szkolnej zostanie przyznany certyfikat potwierdzający udział uczniów we wspomnianym projekcie.Tekst: por. Przemysław Turyk
Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.