Region

Dzień Internacjonalizacji na UPH

Siedlce Pon. 27.03.2023 18:39:43
27
mar 2023

We wtorek, 28 marca o godz. 11.00 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w siedzibie Wydziałów Nauk Społecznych i Nauk Humanistycznych przy ul. Żytniej rozpocznie się Dzień Internacjonalizacji.

Na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu, prof. Mirosława Minkiny, w Siedlcach gościć będą przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) - instytucji odpowiedzialnej za wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. NAWA odgrywa kluczową rolę w kreowaniu strategii internacjonalizacji oraz w tworzeniu możliwości międzynarodowej współpracy dla naukowców i studentów.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest wieloletnim beneficjentem programów NAWA. Wsparcie pozyskane z NAWA przyczyniło się do rozwoju Uniwersytetu na arenie międzynarodowej, a także zwiększenia potencjału Uniwersytetu w obszarze obsługi i kształcenia studentów.

Podczas spotkania przedstawiciele NAWA zaprezentują ofertę programową oraz możliwości uzyskiwania finansowania. Kierownicy projektów z ramienia Uniwersytetu opowiedzą o doświadczeniach z realizacji projektów NAWA. Na zakończenie odbędą się otwarte warsztaty związane z międzynarodową opieką medyczną i ratownictwem.

Dzień Internacjonalizacji będzie wyjątkową okazją dla uczestników do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zdobycia wiedzy na temat różnorodnych aspektów internacjonalizacji.

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.