Region

Dozór elektroniczny zamiast więzienia

Siedlce Wt. 05.03.2024 13:22:20
05
mar 2024

Komisja Penitencjarna jako jeden z tzw. „więziennych organów” postępowania wykonawczego posiada kompetencje, które umożliwiają skierowanie pewnej kategorii skazanych do odbywania kary poza murem więzienia w warunkach uwzględniających ich życie prywatne i zawodowe. Takie rozwiązanie sprzyja zmniejszeniu ilości osadzonych oraz zmniejsza koszty wykonania kary pozbawienia wolności ponoszone przez państwo.

Szerszy dostęp do odbywania kary poza zakładem karnym
System dozoru elektronicznego to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez Sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych i umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Zmiany w porządku prawnym nadające Komisji Penitencjarnej uprawnienia w zakresie udzielania zezwoleń na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wprowadzone zostały na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy i obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Decyzje Komisji Penitencjarnej wykonalne natychmiast
Decyzje Komisji Penitencjarnych o udzieleniu skazanemu zezwolenia na dalsze odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego są wykonywane z chwilą wydania, chyba że w trakcie posiedzenia prokurator sprzeciwi się udzieleniu takiego zezwolenia. Pozytywnie rozpatrzony wniosek i brak sprzeciwu prokuratora oznacza dla skazanego natychmiastowe zwolnienie z jednostki penitencjarnej.

Komisje Penitencjarne w ZK Siedlce dają szansę na naprawienie błędów
W Zakładzie Karnym w Siedlcach powołane do funkcjonowania Komisje Penitencjarne z powodzeniem wykorzystują przysługujące im kompetencje w zakresie kierowania osadzonych do dalszego odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Podejmowanie tych ważnych decyzji poprzedza dokładne rozpoznanie sytuacji penitencjarnej skazanego i odbywa się w oparciu o rzetelnie przygotowaną dokumentację. Kadra Służby Więziennej ma świadomość, że instytucja systemu dozoru elektronicznego umożliwia skazanym naprawienie swoich błędów w normalnych warunkach życia społecznego. Osoby te funkcjonują pod stałą i dyskretną kontrolą funkcjonariuszy Służby Więziennej, która realizowana jest za pośrednictwem stosownych urządzeń monitorujących.

Przesłanki skierowania do SDE przez Komisję Penitencjarną

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Komisja Penitencjarna może udzielić skazanemu zezwolenia na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięce, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 kodeksu karnego;
2. skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym;
3. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
4. za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności;
5. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
6. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na realizację dozoru w ich miejscu zamieszkania;
7. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.
Komisja Penitencjarna orzeka na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

Więcej informacji o systemie dozoru elektronicznego TUTAJ.

Tekst: por. Przemysław Turyk
Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

5 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Siedlce 43 Sob. 09.03.2024 16:32:07

Na dziesięciu osadzonych jak dostanie dozór elektroniczny jeden to sukces! Pozdrawiam MOPR, Z.K i KMP Siedlce!

Jakubbak Pon. 11.03.2024 02:01:57

W sumie to każdej R powinni dawać bransoletę bo już tam był i nie pomogło... Dilerom i złodzieją też powinni dawać bo ciężko za krat wykonywać zawód. A jeśli masz rodzinę,pracę a kotek złapał myszkę to grzejesz puche i wtedy szok chcesz do mamy co byku

Poldek Czw. 04.04.2024 16:31:51

Największy bezsens to przepis który mówi że skazany któremu pozostało 6 miesięcy do końca kary może te 6 miesięcy odbywac w systemie dozoru elektronicznego. A czym różni się skazany który miał wyrok 2 lat i któremu zostało do odbycia 6 miesięcy od tego który miał wyrok 18 miesięcy i wogóle nie odbyl kary. Tym ze ten pierwszy odbył dużo większą karę i to samo w przypadku gdy ten który ma wyrok 3 lata bo taką możliwość dopuszcza ustawa. Dla tego nielogiczne jest ze przy wyrokach powyżej 12 miesięcy to właśnie te 12 miesięcy powinno być wyznacznikiem możliwości skorzystania z SDE , bo w przypadku górnej granicy i tak będzie musiał odbyć 2 lata a ostatnie 12 miesięcy w SDE , czyli każda osoba powyżej 12 miesięcy będzie ponosiła dodatkową karę ale będzie równo traktowana w stosunku do osób które będą mogły odrazu bez odsiadki skorzystac z systemu dozoru elektronicznego

sdddd Wt. 07.05.2024 15:08:33

Tym, że ten, który dostał 18 miesięcy najprawdopodobniej POPEŁNIŁ LŻEJSZE PRZESTĘPSTWO.

Kinga Niedz. 26.05.2024 12:33:55

Czy dobrze rozumiem,że wyroki do 3 lat pozbawienia wolności mogą się starać o "bransoletę"? Wszędzie czytam,że wyrok nie może przekraczać 18 miesięcy. Z góry dziękuję za odpowiedź.