Region

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Siedlce Śr. 10.04.2024 13:22:28
10
kwi 2024

W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 15 dzieci z chorobami układu ruchu, urodzonych w latach 2009 – 2017 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w okresie od 23 czerwca do 13lipca 2024r.

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.
Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

- Stan zdrowia dziecka.
- Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
- Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

• formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
• formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
• oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Wnioski z załącznikami można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w Placówkach Terenowych KRUS do 15 maja 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT KRUS w Siedlcach
tel. 25 640 46 57 lub 25 640 46 17
PT KRUS w Siedlcach

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.