Region

Autostrada a lasy

Siedlce Sob. 25.03.2023 12:25:12
25
mar 2023

30 hektarów lasu już wyciętych i jeszcze 8 do wycięcia w ciągu najbliższych dwóch miesięcy – tyle traci Nadleśnictwo Siedlce wskutek budowy autostrady A2. Czy drogowcy posadzą w zamian jakiś las w innym miejscu?

– Tutaj kompensaty powierzchniowej niestety nie ma. W projekcie autostrady są przewidziane kompensacje przyrodnicze, ale dotyczy to spotykanych na jej trasie gatunków. Chodzi o przeniesienia chronionych płazów i roślin. To mamy uzgodnione z drogowcami, ale nasadzeń nowego lasu nie ma – mówi nadleśniczy siedlecki, Jerzy Osiak.
Nadleśnictwo Siedlce stara się odzyskać utraconą powierzchnię inną drogą: skupując nadające się do zalesienia grunty od prywatnych właścicieli, w ramach programu prowadzonego przez Lasy Państwowe już od dwóch lat. – W ubiegłym roku kupiliśmy 20 hektarów i myślę, że w przeciągu 2-3 lat skompensujemy sobie powierzchnie utracone pod autostradę – ocenia nadleśniczy siedlecki.

Lasy Państwowe są zainteresowane odkupieniem zarówno nadających się do zalesienia gruntów, jak i powierzchni już zalesionych. Chodzi o działki, które pozwolą powiększyć już istniejące kompleksy, przeznaczone do tego celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a jeśli dana gmina nie ma planu – posiadające stosowne decyzje.

Fot. Archiwum
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.