Siemiatycze

Absolutorium Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Region Śr. 07.06.2023 09:49:17
07
cze 2023

We wtorek, 6 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Siemiatyckiego. Była to sesja absolutoryjna, ślubowanie złożył nowy członek rady, wybrano też nowego przewodniczącego jednej z komisji stałych.

Podczas sesji raport o stanie powiatu przedstawił starosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel. Zwracał szczególną uwagę na pozyskane fundusze i zrealizowane inwestycje. Dyskusji ani pytań na temat raportu nie było.

Następnie radni głosowali za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego. Oddano 13 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw.

Starosta w imieniu zarządu podziękował za głosy poparcia i za głos wstrzymujący się, co do radnego który wstrzymał się od głosu, powiedział, że nie będzie go przekonywał, bo jeśli zrealizowane działania nie są w stanie przekonać do działań powiatu, to nic już nie przekona.

Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego z tytułu wykonania budżetu. Tu oddano 13 głosów - za, 2 były wstrzymujące się.

Podczas sesji ślubowanie złożył nowy radny powiatowy. Przypomnijmy, że 17 kwietnia zmarł radny śp. Jerzy Górski. Wolny mandat objął Józef Daniluk, który w ostatnich wyborach samorządowych startował z tej samej listy, z tego samego okręgu i był kolejny na liście jeśli chodzi o liczbę uzyskanych głosów. Radny elekt złożył ślubowanie i uczestniczył w sesji. Chociaż Daniluk dołącza do rady w trakcie kadencji, to zadania radnego nie są mu obce, bo w poprzedniej kadencji również był radnym w powiecie.
Radni wybrali przewodniczącego Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego. Z funkcji tej zrezygnował Jerzy Szawkało, który na poprzedniej sesji został wybrany członkiem Zarządu Powiatu. Jako kandydata na przewodniczącego, starosta Marek Bobel zgłosił radnego Mikołaja Żabińskiego. Jak wyjaśniał starosta, to wyraz docenienia aktywności radnego i jego pozytywnego nastawienia do inwestycji realizowanych w różnych obszarach powiatu. Radny Żabiński zgodził się kandydować, bo jak wyjaśniał – do tej pory przewodniczącym Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego był radny reprezentujący Siemiatyckie Porozumienie Wyborcze i wskazane jest by nadal tak pozostało. Wszyscy radni poparli tę kandydaturę.

Podczas sesji wprowadzono zmiany w budżecie, m.in. wprowadzono do planu finansowego:

1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo rowerowej z Siemiatycz do Świętej Góry Grabarki,

2) opracowanie dokumentacji na strzelnicą pneumatyczną która ma powstać w Zespole Szkół w Siemiatyczach, gdzie od września w LO będą oddziały mundurowe
Starosta Marek Bobel zapowiedział też, że w najbliższym czasie możliwe jest zwołane sesji nadzwyczajnej, bo są plany realizacji kolejnych inwestycji i kiedy tylko będą na to pieniądze zostanie zwołana sesja.

Jednym z dość burzliwie dyskutowanych punktów była uchwała o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi na starostę siemiatyckiego. Skarga dotyczy strzelnicy budowanej w gminie Nurzec Stacja. Projekt uchwały o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi szczegółowo omawiano podczas poniedziałkowej komisji. Teraz pytania zgłaszał radny Mariusz Pyzowski, który jako jedyny radny głosował przeciwko budowie strzelnicy, bo jak cały czas podkreśla – pieniądze te można było wydać lepiej, na inwestycje z których korzystałoby więcej mieszkańców. Radny zaznaczył, że radni nie otrzymali treści skargi, której dotyczy uchwała.

Formalności dotyczące skargi wyjaśniała sekretarz Agata Androsiuk, jak tłumaczyła – dokumenty dotyczące sprawy znajdują się u Wojewody Podlaskiego i komisja nie miała możliwości by je przeanalizować, a tym samym przedstawić wnioski dotyczące skargi.

Starosta przekonywał, że skarga jest bezzasadna, a strzelnica powstaje zgodnie z prawem. Zapewniał też, że jest to obiekt na który czeka wielu mieszkańców powiatu siemiatyckiego a także powiatów ościennych.

W dość emocjonalnej dyskusji głos zabrał też radny Paweł Kowalczyk, sugerując że czas na takie pytania i dyskusje jest na komisjach, a jeśli ktoś na komisji nie zabiera głosu, a pyta dopiero na sesji, to zdaniem radnego Kowalczyka „jest to zwykłe bicie piany”.

Przy 13 głosach za i 1 przeciw – rada zgodziła się na rozpatrzenie skargi w terminie późniejszym. Przewodniczący rady Henryk Boguszewski poinformował, że skarga znajduje się w biurze powiatu i radni mogą zapoznać się z jej treścią.

Jednym z ostatnich punktów sesji było wystąpienie radnego Mikołaja Żabińskiego, który w nawiązaniu do planów budowy ścieżki pieszo rowerowej z Siemiatycz do Grabarki odczytał wiesz dedykowany temu miejscu.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
aj waj Czw. 08.06.2023 10:52:58

"odczytał wiesz .." a ja nie wiem co to wiesz?