Kultura

Zabawy teatralne w Parku Miejskim Aleksandria

Siedlce Śr. 19.06.2024 13:56:16
19
cze 2024

W najbliższy czwartek, 20 czerwca w Parku Miejskim Aleksandria odbędą się zabawy teatralne z użyciem kostiumów, form i lalek teatralnych. Poprowadzi je Ula Gotowicka. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. Wstęp wolny.

Projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.