Kościół

Zmarł ks. kanonik Andrzej Filipiuk

Siedlce Czw. 24.12.2020 16:08:00
24
gru 2020

Po długiej i ciężkiej chorobie 24 grudnia zmarł ks. kanonik Andrzej Filipiuk, dziekan dekanatu domanickiego, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Domanicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 29. grudnia o godz. 12.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Domanicach.

Mszy świętej będzie przewodniczył Biskup Kazimierz Gurda, pasterz diecezji siedleckiej. Następnie ciało Kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Wcześniej o godz. 11.00 zostanie odmówiony różaniec za zmarłego.

Dzień wcześniej, 28 grudnia o godzinie 18.00 sprawowana będzie Msza św. żałobna. Przed Mszą św. odmówiony zostanie


R.I.P.

W 2018 roku ś.p. ks. kanonik Andrzej Filipiuk gościł na balu karnawałowym Koła Przyjaciół KRP w Domanicach. Podczas spotkania dziękował swoim parafianom za przybycie i wyraził uznanie wobec swoich zdolnych parafian z zespołu Trzy Pokolenia. WIĘCEJ

W 2019 r. ś.p. ks. kanonik Andrzej Filipiuk towarzyszył swoim parafianom podczas spotkania karnawałowego w Olszycu. WIĘCEJKs. kanonik Andrzej Filipiuk (1953-2020)

Urodził się 16 czerwca 1953 r. w Siedlcach, a ochrzczony został w kościele parafialnym w Próchenkach, gdyż to była parafia zamieszkania jego rodziców Stanisława i Franciszki z d. Kondraciuk. Pochodził z rodziny o korzeniach unickich, a o prześladowaniu unitów tej parafii za wierność i jedności z papieżem oraz trwanie w katolickim obrządku wschodnim, pisał ks. Józef Pruszkowski w „Martyrologium czyli męczeństwie Unii na Podlasiu”. W Próchenkach ukończył Szkołę Podstawową, a Liceum Ogólnokształcące w Łosicach gdzie otrzymał świadectwo maturalne w 1972 r. Zaraz po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i sześcioletnich studiach filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Mazura w katedrze siedleckiej 24 czerwca 1978 r.

Jako neoprezbiter z dniem 15 lipca 1978 r. został mianowany wikariuszem parafii Drelów. Pracował także jako wikariusz w parafii Miedzna (1980-1983), w parafii św. Anny w Białej Podlaskiej (1983-1986) i w parafii Ryki (1986-1988).

Pierwszą samodzielną placówką, jaką otrzymał 30 sierpnia 1988 r. była parafia Pratulin, uświęcona męczeńską śmiercią Unitów Podlaskich. Przez 9-letni okres pracy duszpasterskiej zaangażowany był w szerzenie kultu i przygotowania do beatyfikacji błogosławionego Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy Męczenników Podlaskich. Od powstania w 1991 r. Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” był jego członkiem i aktywnie wspierał różne formy upamiętniania męczeństwa unitów.

Z delegacją parafian, potomków błogosławionych Męczenników z Pratulina, brał udział w Ich beatyfikacji 6 października 1996 r. w Rzymie, razem z wiernymi diecezji siedleckiej przybyłymi na uroczystości beatyfikacyjne. W Pratulinie przeprowadził szereg inwestycji gospodarczych, między innymi odnowił kościół i wybudował nową plebanię. Jednocześnie ukończył studia w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskując stopień magistra teologii.

Od 23 lipca 1997 r. był proboszczem parafii Uścimów i pełni także funkcję dekanalnego wizytatora religii w dekanacie parczewskim (od 12 września 2001 r.) oraz był członkiem Rady Kapłańskiej III kadencji (z wyboru od 27 grudnia 2012 r.). W parafii Uścimów wspierał działalność Parafialnych Kół Misyjnych, jaką organizowali katecheci pośród dzieci i młodzieży, a ich członkowie zajmowali nagradzane miejsca w krajowych konkursach misyjnych.

W dowód uznania za gorliwą pracę duszpasterską bp Jan Wiktor Nowak 16 lutego 1997 r. mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej, a dnia 24 kwietnia 2016 r. bp Kazimierz Gurda mianował go kanonikiem gremialnym tejże kapituły.

Z dniem 20 sierpnia 2015 r. został proboszczem parafii Domanice i dziekanem dekanatu dominickiego, a także był członkiem II Synodu Diecezji Siedleckiej, a od 2019 r. był koordynatorem ds. misji w dekanacie. W parafii zatroszczył się o sprawy materialne i duchowe parafian wspierany przez ks. kan. Jerzego Dudę, który podczas choroby ks. Andrzeja, podjął duszpasterstwo w parafii. Ks. Andrzej przeszedł skutki pandemii wirusa i choć wydawało się, że powraca do zdrowia, to jednak inne choroby były powodem ponownego pobytu w szpitalu w Siedlcach. Poddany został intensywnemu leczeniu, jednak zmarł 24 grudnia 2020 r. w wigilię Bożego Narodzenia w szpitalu w Siedlcach. Przeżył 67 lat w tym 42 lata w kapłaństwie. Requiescat in pace.

opr. ks. Bernard Błoński

xPB/EŁ
źródło: FB parafii w Domanicach

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.