Kościół

Włączeni w dzieło Jezusa

Siedlce Czw. 06.04.2023 12:37:39
06
kwi 2023

- Nie możemy nie głosić Ewangelii i pozostawać obojętni wobec wyzwań dzisiejszego czasu. Zobowiązują nas do tego również przyrzeczenia, które złożyliśmy wobec Boga w dniu przyjęcia naszych święceń kapłańskich - mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii podczas Mszy Krzyżma, która była sprawowana w Wielki Czwartek. We wspólnej Eucharystii w katedrze siedleckiej uczestniczyli licznie przybyli kapłani, przedstawiciele służby liturgicznej, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

W homilii bp Kazimierz Gurda wskazał, że każdy, kto ma udział w kapłaństwie sakramentalnym, pragnie, szczególnie w Wielki Czwartek, sławić Boga za łaski, jakie otrzymał i otrzymuje poprzez sakrament święceń. Kapłaństwo jest darem i niezgłębioną tajemnicą.

- Przez ten sakrament zostaliśmy uzdolnieni do sprawowania Najświętszej Ofiary. Tej ofiary, jaką Jednorodzony Boży Syn, Jezus Chrystus, złożył na drzewie Krzyża za zbawienie człowieka i świata. Wdzięczni za tę łaskę powtarzamy stale, że jesteśmy nieużytecznymi sługami w zbawczym dziele Boga, w którym On okazuje człowiekowi i światu swoje nieskończone miłosierdzie - akcentował biskup siedlecki.

Przez sakrament święceń, kapłan został włączony w dzieło głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Dzisiaj potrzeba misję ewangelizacyjną wypełniać z nowym zapałem i zaangażowaniem. Potrzeba głosić Ewangelię Jezusa, która jest zachowana i przekazywana w Kościele i przez Kościół; w wierności Tradycji, w którą kapłan został wprowadzony i którą przekazuje.

- Wobec dzisiejszego zamętu poglądów i opinii, jest to ważne wezwanie. Mamy głosić Chrystusa, Zbawiciela człowieka; głosić prawdy wiary, które z nauki Jezusa wypływają. Mamy głosić naukę Kościoła - mówił bp Gurda.

W ewangelicznym zaangażowaniu najważniejsze jest własne życie Chrystusem i Jego Ewangelią. Dyspozycyjność prezbitera wobec wiernych jest znakiem oddania się Chrystusowi i Jego Kościołowi. Radość kapłana z podejmowanych duszpasterskich wyzwań, jest oczekiwanym świadectwem dla wiernych, którym posługuje.

Biskup siedlecki w homilii wskazał, że dziś to zadanie powinno być realizowane z zaangażowanymi wiernymi świeckimi. W życiu parafii i wspólnot, więcej możemy zrobić, jeśli w misji ewangelizacyjnej, zaangażowani będą świeccy.

Na zakończenie Mszy Krzyża, kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. kan. Jan Babik, ogłosił decyzję Biskupa Siedleckiego o mianowaniu nowych księży kanoników w Diecezji Siedleckiej ZOBACZ

ZOBACZ: Nowi księża kanonicy w Diecezji Siedleckiej

Fot. Adam Białczak/Piotr Grabowski
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
chora Czw. 06.04.2023 14:51:03

Czy nie będzie można uczestniczyć w nabożeństwach Triduum za pomocą tv faro?