Kościół

Wigilia Paschalna w siedleckiej katedrze

Siedlce Niedz. 31.03.2024 09:28:10
31
mar 2024

Na znaczenie czytań liturgicznych, które słyszymy w czasie Wigilii Paschalnej zwrócił uwagę biskup Kazimierz Gurda, przewodnicząc 30 marca uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w siedleckiej katedrze. Jak mówił w homilii, w czasie Wigilii Paschalnej - historia łączy się z teraźniejszością. Ta historia jest potrzebna, aby zauważyć, jak Bóg działa w czasie.

Biskup Kazimierz Gurda w homilii pochylił się nad czytaniami w czasie wieczornej liturgii i wyjaśniał jak należy je odbierać w dzisiejszych czasach. Zwrócił uwagę, że w opisie stworzenia Świata najistotniejsze jest uświadomienie, że to Bóg nas stworzył, w historii Abrahama to, że najważniejsze w życiu są wiara i zaufanie Bogu. Prorok Izajasz używa pojęcia miłości, porównując historię zbawienia do związku pomiędzy małżonkami – mówił ks. Biskup. Miłość i wierność, jaką Bóg darzy człowieka są niezachwiane – dodał.

Zwrócił również uwagę na proroctwo Barucha, który mówił o potrzebie zachowania przykazań i mądrości, którą Bóg nas obdarza i Ezechiela, który poruszył temat nadziei zmartwychwstania. Biskup Kazimierz zwrócił uwagę, że historia zbawienia zdąża do zapowiadanego Mesjasza. To on niszczy mur, który oddzielał nas od Boga. Chrystus przyjął ludzkie ciało, aby nasze nieposłuszeństwo pokonać przez swoje posłuszeństwo. W noc Paschy cieszymy się zmartwychwstaniem Pana. Razem ze świadkami tych wydarzeń wierzymy, że to Chrystus dla nas zwyciężył śmierć i otworzył dla nas szansę na bycie blisko niego.

zdjęcia: Piotr Grabowski, Monika Jabłkowska
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.