Kościół

Ważna lekcja krzyża. 40 lat od wydarzeń w Miętnem

23
mar 2024

- Bohaterstwo młodzieży polegało na niezwykłej solidarności i masowości strajku - wskazał prof. Jan Żaryn podczas konferencji naukowej „Zwycięska obrona Krzyża w Miętnem w kontekście historii powszechnej. Wydarzenie par excelans w PRL”. Spotkanie odbyło się w sobotę, 23 marca w sali wielofunkcyjnej przy Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach i wpisało się w cykl wydarzeń związanych z 40. Rocznicą Obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem.

W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, nauczycieli religii z diecezji siedleckiej oraz przedstawiciele uczniów – protestujących podczas strajku młodzieży w Miętnem.Po słowach wprowadzenia Marii Koc – poseł na sejm RP, przewodniczącej komitetu organizacyjnego rocznicowe wydarzenia, ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Kiciński w referacie „Obrona Krzyża w Miętnem. Stan badań naukowych – aspekt edukacyjny i medialny” zaprezentował jak wygląda obecnie kwestia badań naukowych i publikacji prac związanych z wydarzeniami sprzed 40 lat. Prelegent zaprezentował wnioski, które płynął z prac na źródłach archiwalnych. - Władze komunistyczne nie potrafiły zrozumieć, jak Kościół pracując z dziećmi i młodzieżą, wprowadza je w kulturę polską - wskazał ks. prof. Kiciński na jeden z wniosków, który płynie z obecnego stanu badań.
- Duszy młodzieży wam nie oddamy! To zadanie, które płynie z wydarzeń Obrony Krzyża w Miętnem dla nas dzisiaj - akcentował ks. prof. Andrzej Kiciński, wskazując na główny cel projektu naukowego służący upamiętnieniu wydarzeń sprzed 40 lat, który jest realizowany przez Katedrę Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.Drugi temat: „Odwaga młodzieży, nauczycieli i społeczeństwa polskiego w czasie obrony krzyża w Miętnem – aspekt historyczny” przedstawił prof. dr hab. Jan Żaryn. Prelegent podjął analizę postaw młodzieży, nauczycieli i społeczeństwa polskiego w czasie obrony krzyża w Miętnem w aspekcie historycznym.
- Po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, władze komunistyczne rozpoczęły walkę z Kościołem katolickim, którego autorytet wzrósł w narodzie dotkniętym stanem wojennym. Jedną z płaszczyzn konfliktu stała się obecność krzyży w szkołach, od czasów legalnej Solidarności. W grudniu 1983 r. doszło do wydarzeń w szkole w Miętnem pod Garwolinem. Młodzież podjęła strajk w obronie krzyży, który trwał do kwietnia 1984 r. Jej względne zwycięstwo było wynikiem wiary i odwagi, a także solidarnej postawy biskupa, księży, nauczycieli i rodziców wspierających uczniów szkoły - wskazał prof. Żaryn w swym wystąpieniu.Po przerwie, s. dr Anna Mroczek zaprezentowała temat „Nauka miłości podczas obrony Krzyża – aspekt biograficzny”. Siostra Mroczek dzieląc się swoim doświadczeniem sprzed 40 lat, uczennicy i uczestnika strajku – wskazała, że dziś wspominamy to wydarzenie, bo było ono zwycięstwem Boga w życiu protestujących, ale również zwycięstwem wspólnoty Kościoła. - Wspominamy to wydarzenie dla historii, na którą przyszedł najwyższy czas, by jej dokumenty zebrać i usystematyzować. Jeszcze bardziej zależy nam na uwrażliwieniu i umocnieniu współczesnego społeczeństwa do obrony najwyższych wartości polskiego narodu - wskazała s. Anna Mroczek.Ostatni temat: „Jak prowadzić lekcje religii katolickiej i historii o obronie krzyża w Miętnem. Aspekt metodologiczny” został zaprezentowały przez dr Joannę Borowicz. W czasie referatu dokonano prezentacji przygotowanych materiałów katechetycznych, które mają służyć przybliżeniu historii z ZSR Miętne i znaczenia świadectwa wiary.
- Wydarzenia w Miętnem to ważne elementy historii naszej diecezji i Kościoła w Polsce. To wezwanie do czujności, bo wolność – także nam – nie jest dana raz na zawsze - wskazała dr Borowicz.Na koniec mgr Bogusława Gora – członek komitetu organizacyjnego 40-lecia wydarzeń w Miętnem zaprosiła na centralne uroczystości, które odbędą się w Miętnem, 7 czerwca 2024 r.
Podczas dyskusji głos zabrała dr Beata Kozaczyńska z Instytutu Historii Uniwersytetu w Siedlcach, wskazując na mało znany fakt, iż podczas tamtych wydarzeń wśród grona pedagogicznego szkoły w Miętnem znajdowali się m.in. nauczyciele w dzieciństwie wysiedleni z Zamojszczyzny (w 1943 r.), którym po wojnie przyznano status "Dzieci Zamojszczyzny".W tym roku przypada 40. rocznica obrony krzyża w Miętnem. W grudniu 1983 roku dyrekcja tamtejszego Zespołu Szkół Rolniczych zaczęła usuwać krzyże z sal. Przeciwko temu działaniu wystąpili uczniowie. Punktem kulminacyjnym protestu był strajk okupacyjny szkoły, który rozpoczął się 7 marca 1984 roku. W dniach 9-10 marca uczniowie, wraz z duszpasterzami odbyli swą pielgrzymkę na Jasną Górę. Krzyż do szkolnej biblioteki wrócił 6 kwietnia 1984 roku. Z powodu walki o krzyże, młodzież była represjonowana przez komunistyczne władze. Część uczniów została relegowana ze szkoły. Ogromne wsparcie protestującym okazał ówczesny biskup siedlecki Jan Mazur.

Konferencja naukowa pt. „Zwycięska obrona Krzyża w Miętnem w kontekście historii powszechnej. Wydarzenie par excelans w PRL” jest przygotowana przez Fundację Angeli Terrae, Komitet Organizacyjny 40-lecia obrony Krzyża w Miętnem, Katedrę Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL oraz Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. Jej celem było zapoznanie z aktualnym stanem badań naukowym dotyczącym historycznego wydarzenia obrony Krzyża w Miętnem w diecezji siedleckiej.

Partnerami konferencji i całego projektu są IPN, Diecezja Siedlecka, Urząd Miasta, Gminy i Starostwo Powiatowe Garwolin, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II moduł: Popularyzacja nauki.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.