Kościół

Ukazała się monografia parafii w Krzesku

Siedlce Sob. 13.02.2021 11:57:00
13
lut 2021

Jest prawie równolatką odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej. Z okazji swego stulecia parafia w Krzesku doczekała się historycznego opracowania. Jej dzieje właśnie wydano drukiem, a w niedzielę 14 lutego zaczyna się dystrybucja.

W ostatnich kilku latach wiele instytucji obchodziło okrągłą, setną rocznicę swego powstania. Nic w tym dziwnego – w odrodzonej po zaborach Polsce powstawały liczne urzędy, szkoły, organizacje społeczne. Tak się złożyło, że w tamtym czasie (dokładnie 5 kwietnia 1919 roku) erygowano również parafię w Krzesku. Setne urodziny to dobra okazja, by obejrzeć się za siebie i zrobić podsumowanie. – W kwietniu 2019 roku mieliśmy misje parafialne i duże uroczystości. Wtedy też zrodziła się myśl, żeby nasi parafianie lepiej poznali dzieje swojej parafii. To wychodziło również w rozmowach z ludźmi. Zauważano, że odchodzą ostatni ludzie, którzy pamiętali np. naszego dobrodzieja, Zygmunta Ścibor-Marchockiego, który dał grunty pod kościół, plebanię i cmentarz. Warto, żeby coś zostało dla przyszłych pokoleń – mówi proboszcz, parafii Krzesk, ks. Roman Wojtczuk.

Napisania takiej książki podjął się historyk-regionalista, Wiesław Charczuk. W rozmowie z Radiem Podlasie przyznał, że choć utworzenie parafii nie miało bezpośredniego związku z dziejącą się sto lat temu wielką polityką, to jednak widać w lokalnej historii wiele jej śladów: – Mieszkańcy parafii brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczyli m.in. pod rozkazami Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego.

Autor przewertował księgi parafialne, a także dokumenty z archiwum diecezjalnego w Siedlcach, urzędu stanu cywilnego w Zbuczynie i archiwum archidiecezji lubelskiej. Nie zabrakło również wspomnień: nie tylko mieszkańców parafii, ale też i ludzi, którzy się na jej terenie w różnym czasie i okolicznościach pojawiali. Opisano zarówno kościół i posługujących w nim duchownych, jak i działające przy nim organizacje i stowarzyszenia, które zrzeszały dziesiątki mieszkańców w różnych rodzajach religijnej i społecznej aktywności.

Książkę wydało wydawnictwo diecezji siedleckiej „Unitas”. Z maszyn drukarskich zeszła zaledwie kilkanaście dni temu. Jej dystrybucja zacznie się już 14 lutego po niedzielnych mszach w kościele w Krzesku. Wtedy też będzie okazja spotkać się i porozmawiać z autorem.

Zainteresowani spoza parafii również będą się mogli z tą książką zapoznać. Co najmniej kilka egzemplarzy trafi do czytelni regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, biblioteki diecezjalnego seminarium i okolicznych bibliotek szkolnych.

AB [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.