Kościół

Troska o życie w trosce o pokój

Siedlce Pt. 24.03.2023 14:53:29
24
mar 2023

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia i zaprasza do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Organizatorzy wskazują, że w tym roku pragną zwrócić szczególną uwagę na zależność pomiędzy troską o ochronę życia od poczęcia a pokojem.

Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Pragniemy pokoju dla naszych sąsiadów. Chcemy, by tego pokoju nie zabrakło w naszej ojczyźnie. Słowo Boże poucza nas, że pokój jest owocem współpracy z łaską. Jest nam zadany, a nie dany. „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” (Mk 7,21-22). „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5,22-23).

Potrzebujemy więc stałego nawracania się, by stawać się orędownikami pokoju. Dlatego tak ważna jest troska o pokój serca, na którym można budować pokojowe relacje w naszym najbliższym otoczeniu, a dopiero potem cywilizację życia, miłości i pokoju.

Zatroskani o pokój w naszych sercach i pośród nas chcemy po raz kolejny zaprosić do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Już 19 marca, w uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Materiały i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia: https://pro-life.pl/zazyciem.

Sam Dzień Świętości Życia obchodzony 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, uczcijmy włączeniem się w dzieło Duchowej Adopcji. Każda parafia w naszej diecezji organizuje to wydarzenie we własnym zakresie i zgodnie ze swoimi możliwościami. W imieniu Diakonii Życiai Duszpasterstwa Rodzin proponujemy w tym roku hasło: „Troska o pokój ma swój początek w ochronie życia”. W organizacji wydarzenia pomocne mogą być materiały przygotowane przez Bractwo Małych Stópek, dostępne na stronie: https://fundacjamalychstopek.pl.Katarzyna Suchoń, Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.