Kościół

Spotkanie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy z katechetami diecezji siedleckiej

Siedlce Sob. 15.04.2023 16:00:04
15
kwi 2023

W sobotę, 15 kwietnia w parafii św. Józefa w Siedlcach odbyło się wiosenne spotkanie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy z katechetami diecezji siedleckiej. Wydarzenie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kolejna część spotkania przeniosła się do sali wielofunkcyjnej przy kościele św. Józefa w Siedlcach, gdzie m.in. miało miejsce podsumowanie VII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Podsumowania dokonała Pani Barbara Wysokińska. „W roku szkolnym 2022/2023 tekstem źródłowym konkursu była Ewangelia wg św. Łukasza. Do konkursu katecheci zgłosili uczniów z 85 szkół. W VII DKB uczestniczyli uczniowie z 76 szkół podstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej. Poziom pytań konkursowych był zróżnicowany dla wszystkich, od bardzo łatwych do bardzo trudnych. Uczniowie też na różnym poziomie poradzili sobie z odpowiedziami na postawione pytania: od średniego do bardzo wysokiego, bliskiego 90% właściwych odpowiedzi".

Rozgrywki odbyły się tylko w etapie szkolnym i zostały przeprowadzone 2 marca 2023 r.
Za osiągnięcie najwyższego wyniku w swojej szkole, każdy uczeń oraz jego katecheta zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz gratulacjami i podziękowaniami Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Organizatorem VII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego jest Diecezja Siedlecka z głównym koordynatorem, którym jest Barbara Wysokińska (katecheta oraz konsultant ds. katechezy w LSCDN). Konkurs został przeprowadzony we współpracy z koordynatorami rejonowymi, katechetami w osobach: P. Maria Suchorab, P. Elżbieta Misińska, P. Henryka Mościcka oraz s. Izabela Karwat.

Szczególne podziękowania Pani Barbara Wysokińska skierowała wobec wszystkich katechetów, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie, przygotowali ich oraz przeprowadzili rozgrywki w swojej szkole.

Pani Barbara dziękowała dyrektorom szkół, osobom współpracującym podczas realizacji zadań konkursowych. Przede wszystkim wyraziła swoją wdzięczność uczestnikom konkursu biblijnego, czyli uczniom klas siódmych szkół podstawowych i laureatom, którzy zdobyli I miejsce w swojej szkole.

W obecnym roku szkolnym, w niektórych szkołach nie ma uczniów w klasach siódmych, dlatego kilkanaście szkół na terenie naszej diecezji nie brało udziału w konkursie. Na szczególne podkreślenie zasługują katecheci, którzy z treścią Ewangelii wg św. Łukasza zapoznawali wszystkich uczniów klas VII, którzy uczestniczą w lekcjach religii w szkole (kilkunastu katechetów)” – podkreśliła Barbara Wysokińska.

Z kolejną prelekcją wystąpiła sierż. szt. Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach, która mówiła zebranym o przemocy rówieśniczej oraz depresji wśród dzieci i młodzieży.
Jak zaznaczyła prelegentka, przemoc rówieśnicza to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przez takie zachowanie mają oni obniżone poczucie własnej wartości, trudności w koncentracji, zaburzenia psychosomatyczne, depresje czy myśli samobójcze. Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. Sytuacja jest o tyle trudna, że ofiary niechętnie mówią o swoich doświadczeniach i najczęściej nie zgłaszają problemu ani w środowisku domowym ani w szkole. Dlatego warto zwracać uwagę na wychowanków.

Na zakończenie spotkania został zaprezentowany raport z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży zatytułowany „Żyj z sensem”. Zreferował go ks. dr Paweł Kindracki, dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

„Z badań i analizy środowiska szkolnego wyłania się obraz ucznia, który nie bardzo wie kim jest, po co się uczy, a często nawet po co żyje – piszą eksperci raportu. Częste przypadki niskiej odporności psychicznej dzieci i młodzieży, lawinowy wzrost depresji, a nawet coraz częstsze próby samobójcze świadczą o tym, że kondycja młodego człowieka jest bardzo słaba”. Program „Żyj z sensem” jest przygotowany przez ekspertów z Krakowskiego Instytutu Logoterapii i Fundację Wspomagającą Wychowanie Archezja.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Elżbieta Sob. 15.04.2023 14:29:39

Byłam i uczestniczyłam we wspaniałej konferencji . Dała mi wiedzę i pokazała drogę do serc młodych ludzi. Proszę o więcej. Ogromne Bóg zapłać dla naszego biskupa Kazimierza Gurdy, ks. dyrektora Pawła Kindrackiego , pani Barbarze Jastrzębskiej, pani Barbarze Wysokińskiej oraz pozostałym organizatorom .