Kościół

Siedlce: Zapewniają gorący posiłek

Siedlce Pt. 03.03.2023 13:39:27
03
mar 2023

Osoby chore, starsze, samotne, niepełnosprawne i pozostali mieszkańcy Siedlec, którzy własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie posiłku, mogą liczyć na wsparcie żywnościowe. Gorące posiłki wydawane są przy ul. Świętojańskiej 4 w Siedlcach, po otrzymaniu decyzji z siedleckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- Pomoc kierowana jest do mieszkańców Miasta Siedlce, którzy własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie ciepłego posiłku. Do otrzymania posiłku upoważnia decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach – mówi Agata Ługowska, kierownik Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach.

Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje od stycznia 2023 r. zadanie publiczne powierzone przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nazwą „Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.

Obiady wydawane są przy ul. Świętojańskiej 4 w Siedlcach od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00. Przygotowują je pracownicy sekcji gastronomicznej CIS CDS w Siedlcach.

Realizacja zadania publicznego finansowana jest z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce.
(AN)

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.