Kościół

Siedlce: Nie masz pracy? Zostań uczestnikiem CIS

Siedlce Pt. 03.03.2023 15:41:27
03
mar 2023

Trwa rekrutacja osób z powiatu siedleckiego na uczestnika Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Placówka prowadzona przez Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt „Cis-owianki Cis-ownicy to profesjonalni pracownicy”. Dzięki zdobyciu zawodowych umiejętności w placówce, znalezienie pracy będzie dużo łatwiejsze.

Projekt ruszył 1 marca 2023 r., potrwa 6 miesięcy i obejmie łącznie 10 osób. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w oparciu o Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, który określa sposób współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a CIS.

Osoba biorąca udział w projekcie może wybrać przyuczenie do zawodu w jednej z 7 sekcji zawodowych: ślusarsko-spawalniczej, remontowo-porządkowej, krawiecko-szwalniczej, florystyczno-ogrodniczej, opiekuna osób starszych, gastronomicznej, administracyjno-biurowej.

Uczestnicy mogą liczyć na m.in.: bezpłatne badania lekarskie, bezpłatne szkolenie bhp i ppoż, pokrycie kosztów dojazdu do CIS, nabycie nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych, nieodpłatny jeden posiłek gorący dziennie, wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego niepodlegającego windykacji komorniczej, wsparcie wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Kontakt: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1 w Siedlcach, tel. 509-588-093.

(MM,AN)

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.