Kościół

Rocznica sakry Biskupa Grzegorza Suchodolskiego

Siedlce Czw. 01.06.2023 08:22:00
01
cze 2023

1 czerwca przypada trzecia rocznica przyjęcia sakry przez Księdza Biskupa Grzegorza Suchodolskiego.

16 kwietnia 2020 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kanonika Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Mesarfelta, leżącą współcześnie w północnej Algierii, która była siedzibą diecezji w Cesarstwie Rzymskim, w prowincji Numidia, zlikwidowaną w VII w. podczas ekspansji islamskiej.BISKUP GRZEGORZ SUCHODOLSKI

Urodził się 10 listopada 1963 r. w Łukowie jako pierwsze z sześciorga dzieci Marianny i Hieronima Suchodolskich. Został ochrzczony 24 listopada 1963 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Ukończył w tym mieście Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Idąc za głosem powołania w 1982 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Dnia 11 czerwca 1988 r. przez posługę Biskupa Jana Mazura przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie został skierowany do pracy w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach, czynnie angażując się w pracę z młodzieżą jako zastępca moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Po dwóch latach rozpoczął studia z katolickiej nauki społecznej w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. W czasie studiów pełnił funkcję seniora księży studentów w Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie, prowadził duszpasterstwo polonijne w Ostii oraz współpracował z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Po powrocie do Polski w 1996 r. został duszpasterzem akademickim w Siedlcach - najpierw przy Wyższej Szkole Rolniczo - Pedagogicznej, a następnie Akademii Podlaskiej - oraz asystentem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”, a od 2001 r. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji siedleckiej. Funkcje te pełnił do roku 2006, kiedy został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kopciach. Studia „rzymskie” dały ks. Grzegorzowi gruntowną znajomość oraz umiłowanie Kościoła Powszechnego, co wyraziło się w powierzeniu mu przez Konferencję Episkopatu Polski już w 1996 r. odpowiedzialności za prowadzenie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Prace te kontynuował nieprzerwanie przez 21 lat, pełniąc je równolegle z zadaniami powierzonymi w diecezji siedleckiej. Wspólnie z biskupem Henrykiem Tomasikiem - pełniącym wówczas funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Światowych Dni Młodzieży – co roku organizował Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, w których brali udział delegaci ze wszystkich diecezji polskich oraz liczni goście zagraniczni.

Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z papieżem Benedyktem oraz dwóch z papieżem Franciszkiem. Były to kolejno: Spotkanie Młodych Europy w Loreto w 1995 r., Światowe Dni Młodzieży w Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.), Madrycie (2011 r.), Rio de Janeiro (2013 r.) oraz Krakowie (2016 r.). W czasie tych ostatnich pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Komitetu Organizacyjnego, powierzoną mu przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Przez osiem edycji Światowych Dni Młodzieży był odpowiedzialny za rekrutację polskich wolontariuszy na to wydarzenie oraz tworzenie i prowadzenie, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz miejscowymi organizatorami tzw. Kwatery Polskiej. Przez wszystkie te lata reprezentował Konferencję Episkopatu Polski na licznych sympozjach, konferencjach oraz spotkaniach roboczych organizowanych przez Stolicę Apostolską oraz Konferencje Biskupów różnych krajów świata. Był inicjatorem oraz wydawcą „Biblioteczki Światowych Dni Młodzieży”, kwartalnika „Święto Młodych trwa bez końca”, corocznych materiałów duszpasterskich i formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, cenionym prelegentem i rekolekcjonistą. Trzeci raz z rzędu jest konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Po zakończeniu prac w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży powrócił do rodzimej diecezji i z dniem 1 października 2016 r. biskup Kazimierz Gurda mianował go proboszczem parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach oraz dziekanem dekanatu siedleckiego. Jako proboszcz katedry był gospodarzem uroczystości jubileuszowych 200-lecia diecezji siedleckiej, 100-lecia powstania parafii katedralnej, a także 20-lecia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Przeprowadził również remont wnętrza katedry oraz renowację zabytkowych organów Dominika Biernackiego, które na nowo, po blisko dziesięciu latach milczenia, mogą rozbrzmiewać i cieszyć swoim brzmieniem parafian oraz licznych gości nawiedzających siedlecką katedrę.

W dowód uznania biskup siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 2 kwietnia 2015 r. obdarzył go godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej, a 29 marca 2018 r. przeniósł go do gremium Kapituły Katedralnej w Siedlcach, mianując go w niej kanonikiem penitencjarzem. Jest także członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Dnia 16 kwietnia 2020 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kanonika Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Mesarfelta, leżącą współcześnie w północnej Algierii, która była siedzibą diecezji w Cesarstwie Rzymskim, w prowincji Numidia, zlikwidowaną w VII w. podczas ekspansji islamskiej.

Święto Patrona - 3 września

Dewiza biskupia: Iesum Christum praedicare! (Głosić Jezusa Chrystusa!)
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
senior Czw. 01.06.2023 05:40:07

Ad multos Annos!, Dostojny Ksieże Biskupie!.Pan da siłę swojemu Ludowi; Pan Cię powołał i poprowadzi. Cieszymy się, że w naszej Diecezji mamy takiego Biskupa.