Kościół

Rocznica poświęcenia katedry i instalacja Kanoników

Siedlce Czw. 22.09.2022 16:40:48
22
wrz 2022

W czwartek, 22 września wspólnota parafii katedralnej w Siedlcach obchodziła kolejną rocznicę poświęcenia swojego kościoła. W południe była celebrowana Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z udziałem Biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego oraz licznie zgromadzonymi kapłanami.

- Dziś kiedy podziwiamy tę wspaniałą świątynię katedralną, przeżywając rocznicę jej poświęcenia, nie chcemy się zatrzymać tylko na imponującym budynku, fasadzie czy sztuce budowy, choć to wszystko wprawia w zachwyt, ale pytamy się dziś po co powstała ta budowla i dla kogo? Czemu ma służyć? – postawił to pytanie w homilii proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Dariusz Mioduszewski.

- Tu spotykamy żywego Boga, ukrytego w słowie i sakramentach – kontynuował w homilii ks. Mioduszewski. - Tu On sam buduje z nas swój Kościół, wspólnotę uczniów, odrodzonych przez chrzest do nowego życia wiary. Tutaj ta wiara się wzmacnia i rozwija. Tu wiara ożywiona miłością, sprawia, że stajemy się żywymi kamieniami w bożej budowli. Ta budowla jest dla Boga na Jego chwałę, ale i dla nas byśmy się w niej uświęcali - podkreślał ks. kan. Dariusz Mioduszewski.


W tę uroczystość w katedrze siedleckiej zgromadziła się również Kapituła Katedralna. Tworzą ją kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez biskupa siedleckiego. Dziś miała miejsce instalacja nowych Kanoników.

Honorową godność przyjęli:
- Ks. Mariusz ZANIEWICZ – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej,
- Ks. Tomasz BIELIŃSKI – kierownik Referatu ds. Nowej Ewangelizacji, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Diecezji Siedleckiej.

Na początku Eucharystii zostały poświęcone stroje i odznaki kanonickie księży składające się z pasa, rokiety, mantoletu, dystynktorium i biretu.
Nominacje kanoników zostały ogłoszone 14 kwietnia w siedleckiej katedrze podczas Mszy Krzyżma Św.

Na zakończenie liturgii słowa podziękowania skierował ks. Tomasz Bieliński.

Kościół katedralny jest nazywany „Matką wszystkich kościołów diecezji”. To w katedrze są udzielane sakramenty, mające szczególne znaczenie dla wszystkich parafii, a więc święcenia biskupie i kapłańskie, poświęcenie olejów używanych przy chrzcie i bierzmowaniu. Tu gromadzi się również Kapituła Katedralna. Tworzą ją kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez biskupa siedleckiego. Kanonicy – jak czytamy w Statucie kapituły – są to duchowni, którzy „intensywniej niż inni kapłani współpracują z biskupem nad pogłębianiem ducha wiary i dziełem ewangelizacji Kościoła”. Zewnętrznym znakiem godności kanonickiej jest przywilej noszenia stroju chórowego. Używa się go podczas uroczystych celebracji liturgicznych, zwłaszcza z udziałem księdza biskupa. Strój kapituły katedralnej stanowi komża, mantolet, fioletowy pas oraz ozdobne dystynktorium z monogramem papieża Benedykta XV, który wskrzesił kapitułę oraz wizerunkiem Niepokalanego Poczęcia NMP, patronki katedry.

Z historią parafii katedralnej można zapoznać się pod tym TUTAJ.

MJa/MR
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.