Kościół

Podsumowanie VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Siedlce Sob. 12.03.2022 19:02:55
12
mar 2022

12 marca w odbyło się w Siedlcach podsumowanie VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Konkurs odbywał się pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią Ewangelii wg św. Marka wraz z przypisami do tej księgi.

W roku szkolnym 2021/2022 w VI Diecezjalnym Konkursie Biblijnym uczestniczyli uczniowie z 94 szkół podstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej w łącznej liczbie 1195.
- Poziom pytań konkursowych był zróżnicowany dla wszystkich, od bardzo łatwych do bardzo trudnych. Uczniowie też na różnym poziomie poradzili sobie z odpowiedziami na postawione pytania: od średniego do bardzo wysokiego, bliskiego 90% właściwych odpowiedzi – podsumowywała konkurs, Barbara Wysokińska, główny koordynator Konkursu.

Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią rozgrywki odbyły się tylko w etapie szkolnym i zostały przeprowadzone w dniu 3 marca 2022 r.
Za osiągnięcie najwyższego wyniku w swojej szkole każdy uczeń oraz jego katecheta zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz gratulacjami i podziękowaniami Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Organizatorem VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego jest Diecezja Siedlecka z głównym koordynatorem, którym jest Barbara Wysokińska (katecheta oraz konsultant ds. katechezy w LSCDN). Konkurs został przeprowadzony we współpracy z koordynatorami rejonowymi, katechetami w osobach: Elżbieta Misińska, Henryka Mościcka, Maria Suchorab oraz s. Justyna Wichowska.

„Szczególne podziękowania kierujemy wobec wszystkich katechetów, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie, przygotowali ich oraz przeprowadzili rozgrywki w swojej szkole. Dziękujemy dyrektorom szkół, wszystkim osobom współpracującym podczas realizacji zadań konkursowych. Przede wszystkim wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim uczestnikom konkursu biblijnego, czyli uczniom klas siódmych szkół podstawowych. Szczególne gratulacje składamy tym, którzy zdobyli I miejsce w swojej szkole” - podkreślała Barbara Wysokińska.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.