Kościół

Msza Krzyżma Świętego w siedleckiej katedrze

Siedlce Czw. 01.04.2021 15:06:53
01
kwi 2021

Odnowienie kapłańskich przyrzeczeń i wezwanie do wytrwałości. W siedleckiej katedrze biskupi i przedstawiciele diecezjalnego prezbiterium koncelebrowali Mszę Krzyżma.

W homilii biskup Kazimierz Gurda mówił o posłudze kapłańskiej, obejmującej zarówno sprawowanie uobecniającej Chrystusa Eucharystii, jak i głoszenie Ewangelii. Jedno i drugie prowadzi ludzi do Boga i wiecznego zbawienia, a świat doczesny czyni lepszym miejscem. Jest to powołanie do rzeczy wielkich, które przerastają siły człowieka, ale są wykonalne, gdy kapłan uzna siebie za narzędzie w rękach Boga. – Trzeba, abyśmy sprawowanie sakramentów wykonywali w sposób właściwy: dobrze przygotowani, będąc w zażyłości z Bogiem. Sakramenty są ważne i skuteczne mimo grzeszności sprawującego, ale dla nas samych i dla naszych wiernych ważny jest stan naszego serca. Wypełniajmy liturgię z wiarą, miłością i zaangażowaniem – mówił biskup Gurda.

W dalszej części homilii znalazło się odniesienie do rozlewającego się kryzysu wiary, odchodzenia od Boga szczególnie ludzi młodych oraz do zdarzających się przypadków apostazji. – Mamy tak współdziałać z Bogiem, aby ci, którzy w Niego wierzą, nie odeszli i nie skierowali swojej drogi do piekła. Dziś spotykamy się w naszej posłudze z odrzuceniem. Naszej pracy nie sprzyja też pandemia, bo wielu wiernych po wymuszonej przerwie nie wraca do Kościoła i do życia sakramentalnego – mówił biskup siedlecki. Zachęcił kapłanów, by nie ulegli smutkowi i zniechęceniu, wskazując im na modlitwę, adorację i post jako źródło duchowej siły. POSŁUCHAJ

Podczas mszy kapłani odnowili przyrzeczenia podjęte w dniu święceń, a biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych oraz konsekracji oleju krzyżma świętego. Oleje poświęcone przez biskupa są używane w całej diecezji do sprawowania sakramentów: namaszczenia chorych, chrztu, bierzmowania, święceniach prezbiteratu i episkopatu, a także do obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza.AB/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.