Drohiczyn

Diecezja drohiczyńska ma nowego kapłana

Kościół Sob. 27.05.2023 18:33:29
27
maj 2023

Diecezja drohiczyńska ma nowego kapłana. W sobotę, 27 maja w katedrze w Drohiczynie, diakon Daniel Piotrowski otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka.

Przed uroczystą Mszą Świętą, ks. Dariusz Kucharek ojciec duchowny WSD w Drohiczynie, przedstawił postać kandydata do święceń kapłańskich, prosząc wszystkich o modlitwę w intencji przyszłego kapłana oraz drohiczyńskiego seminarium, biskupów i całej diecezji.

Zebranych witał proboszcz parafii katedralnej ks. Wiesław Niemyjski, przypominając o przypadającym w tym roku 300-leciu katedry drohiczyńskiej. Zwrócił uwagę na liczną obecność służby liturgicznej z całej diecezji. Witając siostry zakonne prosił o wspieranie modlitwą powołań kapłańskich.

W homilii biskup Sawczuk odniósł się do daty, kiedy odbywa się uroczystość, tj. Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, mówił:
- Jutro będziemy obchodzili Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, można powiedzieć rocznicę narodzin Kościoła. Dzisiaj natomiast w przededniu tej uroczystości gromadzimy się, by uczestniczyć w obrzędzie udzielenia święceń kapłańskich diakonowi Danielowi. Jako ludzie wierzący, jako członkowie Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów, czujemy obecność Ducha Świętego, który niezmiennie prowadzi wspólnotę uczniów Pana i niezmiennie nadaje sakramentalnym znakom nadprzyrodzoną moc. Zadziała dzisiaj w sakramencie świeceń prezbiteratu.

Pasterz diecezji nawiązał też do słów Sł. Bożego, twórcy Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego, który zwracał uwagę na niebezpieczeństwo rozleniwionej postawy kapłana. Zacytował za ks. Blachnickim porównanie kapłana do instrumentu „tylko napięta struna gra, na strunie lekko zwisającej nikt nie zagra”. Mówił o modlitwie, która jest intymną rozmową z Bogiem nadającą naszemu działaniu właściwy kierunek, a do kandydata do święceń zwrócił się słowami:

- Jesteś z ludu wzięty drogi diakonie Danielu i dla ludu za chwilę będziesz ustanowiony. We wszystkim jest jednak Bóg! To On cię wziął i On cię ustanowił. On będzie cię powoływał na nowo każdego dnia i każdego dnia trzeba Mu będzie odpowiadać – wielkodusznie, z miłością, z wiarą. Bądź pewny, że będzie ci też towarzyszyła modlitwa ludu Bożego. Nie będziesz sam ale wspólnota Kościoła, której oddajesz się na służbę będzie ci towarzyszyła w swojej wierze, w swojej miłości, w swojej modlitwie. Będziesz tą modlitwą niesiony ścieżką Ewangelii, ścieżką Jezusa Chrystusa.

Obrzęd święceń kapłańskich rozpoczął się wywołaniem kandydata, który publiczną odpowiedzią „Jestem!” wyraził gotowość przyjęcia święceń. Następnie w dialogu pomiędzy rektorem WSD, a księdzem biskupem, ksiądz rektor, jako główny odpowiedzialny za formację seminarzysty zaświadczył, że kandydat jest dobrze przygotowany do przyjęcia świeceń.

Zanim pasterz diecezji nałożył ręce na diakona i odmówił modlitwę święceń, kandydat wobec zgromadzonych wyraził wolę ich przyjęcia i złożył śluby posłuszeństwa. Gdy kandydat na prezbitera leżał krzyżem na posadzce drohiczyńskiej katedry, cała wspólnota modliła się za niego wezwaniami „Litanii do Wszystkich Świętych”. Następnie biskup w ciszy położył ręce na głowę kandydata, a po nim gest ten powtórzyli licznie obecni w katedrze kapłani. Odmawiając modlitwę konsekracji JE prosił, aby poprzez dar Ducha Świętego, Chrystus Pan konsekrował obecnego diakona na kapłana. Po tym obrzędzie otrzymał on godność prezbiteratu.

Nowo wyświęconym kapłanem diecezji drohiczyńskiej jest ks. Daniel Piotrowski z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (J 15, 16)

W uroczystościach udział wzięli - bp senior Antoni Dydycz, ks. Leszek Gardziński proboszcz rodzinnej parafii ks. Daniela, moderatorzy WSD w Drohiczynie, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej oraz Sądu Biskupiego, zaproszeni księża i siostry zakonne, delegacje z KSM i Ruchu Światło Życie oraz rodzina i przyjaciele nowo wyświęconego kapłana.Tekst: ABol
Foto: al. Michał Okulus / Diecezja Drohiczyńska
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
zosia Śr. 07.06.2023 18:34:10

Jeden diakon na roku, kilka osób w seminarium to bardzo mało. Kryzys powołań

Sabina Pt. 09.06.2023 17:17:21

Podobno mają się połączyć z Siedlcami jak kiedyś