Kościół

Biskup Gurda: przekazujemy świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa

Siedlce Niedz. 17.04.2022 10:26:29
17
kwi 2022

- Nie wystarczy wierzyć w Jezusa, który wzywa do czynienia dobra. Podstawową prawdą, która warunkuje naszą przynależność do Chrystusa, jest prawda o zmartwychwstaniu – powiedział biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania w siedleckiej katedrze.

- Zaskoczeni pustym grobem, radośni po spotkaniu zmartwychwstałego Mistrza. Uczniowie, którzy stworzyli pierwszą wspólnotę Kościoła, zanieśli w świat dobrą nowinę o tym, co sami widzieli i czego sami doświadczyli. Piotr mówi jednoznacznie: Jezus powstał z martwych, myśmy go widzieli, spotkali, zasiadaliśmy z nim do stołu. Święty Paweł nie spotkał Jezusa nauczającego, ale spotkał Jezusa zmartwychwstałego, który całkowicie odmienił jego życie. Dlatego potem mówił, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Tylko On jest godny szukania. Za tę prawdę apostołowie oddali swoje życie – powiedział biskup siedlecki.
- My dzisiaj również jesteśmy wspólnotą Kościoła, która niesie tę samą Dobrą Nowinę i dzieli się tą samą radością. Benedykt XVI mówił, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Jako Kościół radujemy się ze zmartwychwstania Jezusa. Dziękujemy za zbawienie, pojednanie z Ojcem, obmycie z grzechów, otwarcie drogi zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, za nasze zmartwychwstanie.
Biskup Gurda podkreślił, że prawda o zmartwychwstaniu jest prawdą najważniejszą: – Nie wystarczy wierzyć w Jezusa, który wzywa do czynienia dobra, do miłości i przebaczenia, do okazywania miłosierdzia. Podstawową prawdą, która warunkuje naszą przynależność do Chrystusa, jest prawda o zmartwychwstaniu. Dzisiaj tę prawdę wyznajmy w naszych sercach, wobec naszych najbliższych, wobec Kościoła i razem z nim. Wierzymy w Jezusa, który zmartwychwstał. Wierzymy, że dzięki Niemu i my zmartwychwstaniemy dodał.
Poranną Mszę św. poprzedziła procesja rezurekcyjna.Zdjęcia: Adam Białczak, Piotr Grabowski
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.