Region

„Zakręcona akcja” na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia ponownie za wysokim murem Zakładu Karnego Siedlce

Siedlce Wt. 09.07.2024 18:51:04
09
lip 2024

Od 13 lat ZK Siedlce aktywnie uczestniczy w zbiórce plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Inicjatywa realizowana jest pod hasłem „Zakręcona akcja”.

13-letnia współpraca ZK Siedlce i Lubelskiego Hospicjum
Funkcjonariusze, pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach oraz osadzeni od 13 lat zbierają i przekazują plastikowe nakrętki do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Z pomocą wolontariuszy zakrętki przekazywane są do firmy recyklingowej, a hospicjum otrzymuje pieniądze, które przeznaczane są na spełnianie marzeń swoich podopiecznych.

Liczy się każde wsparcie
Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Włączenie skazanych w projekt „Zakręcona akcja” Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia to przykład działań kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej zmierzających do kształtowania prospołecznych postaw wśród osób przebywających w warunkach izolacji więziennej. Skazani poprzez zbiórkę nakrętek uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens. Zbiórka nakrętek na rzecz hospicjum dla dzieci stwarza sposobność do uwrażliwienia osadzonych na potrzeby innych osób. Ponadto charakter akcji doskonale wpisuje się w prowadzone w ZK Siedlce działania penitencjarne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Wspólny cel: radość chorych dzieci

Zbiórka nakrętek w siedleckiej jednostce penitencjarnej, a następnie ich przekazanie do hospicjum po raz pierwszy miały miejsce 13 lat temu. Projekt okazał się doskonałą platformą do pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi. Dzieciom z Lubelskiego Hospicjum poprzez zbiórkę nakrętek pomagają zarówno funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach, jak i osadzeni. Wszystkim przyświeca jeden cel: radość chorych dzieci.Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.