Region

Spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie „Na krok przed depresją”

Siedlce Wt. 06.06.2023 18:37:25
06
cze 2023

We wtorek, 6 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się ostatnie spotkanie profilaktyczne „Na krok przed depresją” Zespołu Oświatowego w Krześlinie. Celem wydarzenia było omówienie wszystkich spotkań cyklu, podsumowanie osiągniętych efektów i omówienie dalszych planów profilaktyki i uświadamiania o tym, czym jest depresja wśród dzieci i młodzieży, i jak można pomóc.

Ostatnie spotkanie „Na krok przed depresją” od powitania gości rozpoczęła dyrektor Zespołu Oświatowego w Krześlinie Monika Głuchowska. Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie na temat zasadności kontynuowania w kolejnym roku szkolnym spotkań profilaktycznych na temat depresji.

Pierwszą prelegentką była Julia Pasieczna, która sama zmagała się z problemem depresji i szczerze od swojej strony opowiedziała jak wygląda życie z chorobą i walka każdego dnia o siebie i swoje marzenia. Dziewczyna podkreśliła, że choć choroba jaką jest depresja to trudny przeciwnik, to warto podjąć działania, by z niej wyjść i naprawdę jest to możliwe.

Drugą prelegentką była Katarzyna Dobijańska, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej - Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła jak ważna przy udzielaniu pomocy osobie w depresji jest informacja zwrotna, że nie została ona z problemem sama. Jak powiedziała specjalistka, nikt nie jest w stanie wygrać tej walki bez pomocy innych. Dobijańska podkreśliła również, że ważne jest byśmy wszyscy nauczyli się śmiać z siebie i swoich błędów, a na samą przysłowiową szklankę warto spojrzeć tak, że jest w połowie pełna, a nie tylko widzieć, że druga połowa jest pusta.

Podczas spotkania podsumowano także przeprowadzone podczas obecnej edycji ankiety dotyczące problemu depresji i zaprezentowano oficjalne wyniki raportu. Rezultaty zostały podsumowane przez obecną na uroczystości Annę Borkowską, pedagog, która pomagała opracować raport. W kwestionariuszu znalazły się pytania dotyczące m.in. objawów obniżonego nastroju i apatii. Zebrane wyniki pokazały, że większość osób nie tylko zmaga się z apatią, ale także widzi potrzebę organizacji spotkań profilaktycznych na temat depresji.

Organizatorem całego przedsięwzięcia był Zespół Oświatowy w Krześlinie. Dyrektor placówki, Monika Głuchowska podkreśliła, że nie byłoby tych spotkań gdyby nie zaangażowanie wielu osób: uczniów, innych placówek oświaty, podmiotów publicznych, w tym Patrona Honorowego, Wójta Gminy Suchożebry, Krzysztofa Bujalskiego, funkcjonariuszy siedleckiej policji, przedstawicieli Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, a także wielu innych instytucji. Dyrektor placówki podziękowała także jeszcze raz swoim uczniom i pracownikom, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Wszystkim wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie, a także misia, który jest symbolem działań w akcji „Na krok przed depresją”.

Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne odśpiewanie na scenie z uczennicami szkoły piosenki zespołu Bajm „Ta sama chwila”.

Patronem medialnym wydarzenia było Katolickie Radio Podlasie i portal informacyjny Podlasie24.pl. Nasza redakcja również otrzymała certyfikaty uczestnictwa oraz misia, za którego bardzo dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego projektu.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Katarzyna Chacińska

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Nieprawda Wt. 06.06.2023 15:37:36

Te co śpiewały nie są uczennicami naszej szkoły...