Region

Siedlce: Podsumowanie konkursu plastycznego KRUS dla dzieci

Siedlce Pt. 10.06.2022 16:09:11
10
cze 2022

W Siedlcach w piątek 10 czerwca podsumowano powiatowy etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Jego organizatorem na szczeblu centralnym jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast w powiecie siedleckim Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach i Starostwo Powiatowe.

W tym roku konkurs przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Hasło tegorocznej edycji konkursu nawiązuje do najliczniejszej grupy wypadków w gospodarstwach, czyli upadków osób. Konkurs pozwala sprawdzić wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Przedsięwzięcie promuje również pozytywne zachowania związane z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom z grupy upadki osób.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w 2 kategoriach wiekowych: I grupę stanowili uczniowie klas 0 - 3, II grupę uczniowie klas 4-8. Łącznie wzięło w nim udział 245 uczniów z 17 szkół podstawowych powiatu siedleckiego. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym.

Wyniki w kategorii klas I-III
I miejsce Stanisław Sanetra Szkoła Podstawowa w Paprotni
II miejsce Tomasz Perkuć z SP w Grali Dąbrowiźnie
III miejsce Wiktor Kozicki z Sespołu Szkół w Seroczynie
Wyróżnienia: Nikola Polak z ZS w Seroczynie i Igor Gil z SP w Olszycu Szlacheckim
Laureaci w grupie wiekowej klas IV-VIII
I miejsce Dominika Strzalińska ze Szkoły Podstawowej w Zbuczynie
II miejsce Arkadiusz Kania z Zespołu Szkół w Seroczynie
III miejsce Anna Cielemencka z Niepublicznje Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach
Wyróżnienia: Olaf Cabaj z SP w Skórcu i Emil Perkuc z SP w Grali Dąbrowiźnie.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane rpzez Mazowiecki Oddział KRUS oraz Starostwo Powiatowe w Siedlcach. Wreczali je Fundatorem nagród byli Odział Regionalny KRUS w Warszawie oraz Powiat Siedlecki. Wręczali je Małgorzata Cepek Wicestarosta Siedlecki, Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu, Magdalena Paczóska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Michał Jaworski Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie i Katarzyna Kozioł – Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach.AI/ PT KRUS Siedlce
Fot.: PT KRUS Siedlce
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.