Region

Podpisano umowę na modernizację klubu studenckiego PeHa

Siedlce Pt. 11.02.2022 16:24:39
11
lut 2022

W czwartek, 10 lutego między Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach a firmą MARGALO zawarto umowę, której przedmiotem jest przebudowa części pomieszczeń w Domu Studenta nr 1 oraz gruntowna modernizacja klubu studenckiego PeHa. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 2.6 mln zł.

Umowę podpisali rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz właściciel firmy MARGALO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Sokołowie Podlaskim Robert Kurpiewski. W wydarzeniu wzięli udział również prof. dr hab. Barbara Biesiada– Drzazga prorektor ds. studiów, Michał Kowal - kanclerz UPH, Jacek Drążkiewicz – pełniący obowiązki kierownika Uczelnianego Ośrodka Kultury i pełniący funkcję kierownika Uczelnianego Ośrodka Kultury przez 44 lata Tadeusz Goc.

Centrum obiektu ma być sala widowiskowa, wyposażona w pełną instalację techniczną i sceniczną, która ma pomieścić publiczność w liczbie 80 osób. W pomieszczeniu będą mogły odbywać się koncerty, sztuki teatralne, pokazy filmowe, a także konferencje o różnej tematyce. Odnowione wnętrze będzie w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej można obejrzeć wizualizacje tego projektu.


Inwestycję tę bardzo mocno wspiera Minister Edukacji Przemysław Czarnek. Środki finansowe na prace remontowo – budowlane, w kwocie przekraczającej 2.6 mln, pozyskano właśnie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zwiększenia subwencji na realizację przedłożonych planów inwestycyjnych.
Czas realizacji przedsięwzięcia to 8 miesięcy. Zgodnie z tym założeniem 10 października bieżącego roku pomieszczenia będą gotowe do użytku studentów oraz lokalnej społeczności.

W czasie przebudowy Uczelniany Ośrodek Kultury będzie cały czas funkcjonował. Jego działania zostały przeniesione do innych, dostępnych teraz pomieszczeń. Jak mówi Barbara Biesiada– Drzazga prorektor ds. studiów wciąż będą się odbywały próby teatru studenckiego oraz teatru seniora, dalej będą prowadzone zajęcia dla uniwersytetu otwartego.MR

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.