Region

Obchody Święta Wojska Polskiego w Mordach

Siedlce Wt. 16.08.2022 13:56:18
16
sie 2022

W lesie "Choina Ostojska" za Radzikowem w gminie Mordy, rozpoczęły się 15 sierpnia w gminie Mordy, uroczystości związane z przypadającym tego dnia Świętem Wojska Polskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się Akademią Patriotyczną w wykonaniu dzieci z Radzikowa. Po jej zakończeniu, przy Grobie Wojciecha Karczmarczyka, który zginął w lesie 18 sierpnia 1920 r. odprawiono mszę św. polową. Eucharystię sprawował ks. Wiesław Pińczuk - proboszcz z Radzikowa. Towarzyszył mu ks. Mariusz Zaniewicz.


Uroczysta Msza Święta z udziałem Wojska Polskiego odbyła się natomiast po południu w Kościele Św. Michała Archanioła w Mordach a sprawował ją ks. Karol Klewek - proboszcz parafii w Mordach. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, wojskowej asysty honorowej WP i uczestników pod pomnik poległych 1918 - 1920.

O godz. 19.00 wystąpiły dzieci z zespołu oświatowego w Mordach oraz zespół tańca ludowego Krakowianie. Miał miejsce także koncert "Powrócisz Tu".

W uroczystościach wzięli udział: burmistrz miasta Mordy Jan Ługowski, przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała, radny powiatu Jacek Izdebski, rady gminy Mordy Andrzej Ostojski, Jolanta Wierzejska, dyrektor Szkoły w Radzikowie Wielkim, starosta Karol Tchórzewski, komendant Policji oraz przedstawiciele wojska i harcerze.

fot. Piotr Grabowski

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.