Region

Mundurowy Dar Serca 2024

Siedlce Wt. 09.07.2024 15:07:26
09
lip 2024

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Siedlce zorganizowali donację krwi w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Mundurowy Dar Serca 2024”. Przedsięwzięcie jest także częścią Okręgowych Obchodów Święta Służby Więziennej oraz Obchodów 180-lecia Zakładu Karnego w Siedlcach, które odbędą się 12 lipca na Placu Władysława Generała Sikorskiego w Siedlcach. W inicjatywę włączyli się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

„Mundurowy Dar Serca 2024”
Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Mundurowy Dar Serca 2024” rozpoczęła się 1 maja i potrwa do 31 lipca. Inicjatywa ma na celu zapewnienie dostępności krwi w szpitalach w okresie wakacyjnym, a także propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców naszego kraju. Wakacje to okres szczególny, gdyż wielu krwiodawców udaje się na wypoczynek, a pamiętać należy, że w tym czasie dochodzi do dużej liczby wypadków i w naszych szpitalach brakuje potrzebnej krwi. Pozostając na służbie drugiemu człowiekowi, ramię w ramię w akcji krwiodawstwa zorganizowanej w Terenowym Oddziale w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Pomagają obchodząc Okręgowe Święto Służby Więziennej oraz 180-lecie ZK Siedlce

W trakcie Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Mundurowy Dar Serca 2024” przypadają Okręgowe Obchody Święta Służby Więziennej oraz Obchody 180-lecia Zakładu Karnego w Siedlcach, które odbędą się 12 lipca na Placu Władysława Generała Sikorskiego w Siedlcach. Zorganizowana akcja krwiodawstwa naturalnie wpisała się we wspomniane obchody stanowiąc ich część. Donacji krwi towarzyszyło przekazanie kilkuset jednorazowych fartuchów medycznych na ręce Dyrekcji Terenowego Oddziału w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, które zostały zebrane wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach w ramach charytatywnej zbiórki w miejscowej jednostce penitencjarnej.

Służba Więzienna to nowoczesna formacja mundurowa, podległa Ministrowi Sprawiedliwości, niezwykle istotna dla systemu bezpieczeństwa państwa i ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Współczesna Służba Więzienna jest spadkobierczynią Straży Więziennej, która została utworzona w 1919 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kadra tej formacji mundurowej liczy ponad 28 tys. funkcjonariuszy i pracowników. W Polsce jest 39 aresztów śledczych i 64 zakłady karne, a wśród nich Zakład Karny w Siedlcach - jedna z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju i najstarsza jednostka okręgu warszawskiego, na terenie której historia przeplata się z nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi przez kadrę Służby Więziennej, by chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Dołącz do akcji

Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 31 lipca w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Gospodarczej 7 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
informacja Wt. 09.07.2024 11:26:25

To więźniowie powinni honorowo oddawać krew a nie strażnicy więzienni. W ten sposób wyraziliby wdzięczność za opiekę.