Region

Dobiega końca kadencja wójta Gminy Przesmyki

Siedlce Wt. 23.04.2024 16:07:57
23
kwi 2024

38 lat w samorządzie, w tym 34 lata jako wójt Gminy Przesmyki. Andrzej Skolimowski kończy już swoją ostatnią kadencję. Samorządowiec napisał list do mieszkańców Gminy Przesmyki.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Przesmyki!
Dobiega końca moja praca na stanowisku
Wójta Gminy Przesmyki.
Czas się pożegnać i podziękować!

Rozpoczynając pracę w Urzędzie Gminy, w dniu 16 marca 1986r., nie myślałem, że swoje życie zawodowe zwiążę na trzydzieści osiem lat z Gminą Przesmyki.
W dniu 20 czerwca 1990r. zostałem wybrany po raz pierwszy na Wójta Gminy Przesmyki i tak szybko upłynęło osiem kadencji.

Podsumowując trzydzieści cztery lata pracy na stanowisku Wójta Gminy Przesmyki mogę powiedzieć, że były to lata bardzo pracowite, w których udało nam się zrealizować wiele projektów z różnych dziedzin tj. wodociągi, sanitacja, infrastruktura drogowa, kubaturowa (szkoły, instytucje kultury, budynki administracyjne, służby zdrowia oraz świetlice wiejskie), Odnawialne Źródła Energii, informatyzacja, edukacja, pomoc społeczna.

Gmina Przesmyki jest Gminą wiejską o bardzo niskich dochodach własnych, więc żeby realizować zadania inwestycyjne byliśmy "zmuszeni" sięgać po środki zewnętrzne. Składaliśmy wnioski o różne dotacje oraz korzystaliśmy z pożyczek częściowo umarzalnych. Aplikowaliśmy o środki UE z programów przedakcesyjnych i poakcesyjnych (SAPARD, ZPORR, SPO, RPO, PROW, POKL) oraz środki krajowe z budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Był to dobry czas, wspólnie udało nam się odnieść wiele sukcesów również na wyższym szczeblu oraz stworzyć nowy wizerunek Gminy Przesmyki.

Staliśmy się cenionym partnerem dla innych instytucji i Gmin, dobrze ocenianym w województwie, a w niektórych dziedzinach, rozpoznawalni w kraju. I właśnie za ten czas i wspólnie uzyskane efekty pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować.Są powody do dumy!
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.