Region

Debata samorządowa kandydatów na prezydenta Siedlec

Siedlce Śr. 03.04.2024 17:09:51
03
kwi 2024

Przyszłość Siedlec z pięciu punktów widzenia. W środę, 3 kwietnia wieczorem swoje pomysły na rozwój miasta podczas debaty w studiu Katolickiego Radia Podlasie przedstawiło wszystkich pięciu kandydatów na urząd prezydenta: Tomasz Hapunowicz, Krzysztof Mulawa, Grzegorz Orzełowski, Wojciech Radzikowski oraz ubiegający się o reelekcję Andrzej Sitnik.

Przygotowana i transmitowana przez Katolickie Radio Podlasie i  TV Wschód debata miała proste reguły. Te same pytania do wszystkich kandydatów i minuta na odpowiedź dla każdego. Kolejność wyznaczona na początku losowo, a następnie przesuwana tak, by każdy mógł co najmniej raz odpowiedzieć jako pierwszy. Tematy wzięte wprost z życia i z toczących się podczas kampanii dyskusji.

Skąd brać kasę?
Jako pierwsza stanęła kwestia pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ponieważ ostatnie lata były pod tym względem w powszechnym odczuciu niezadowalające. Wojciech Radzikowski stwierdził, że winę za to ponosił poprzedni rząd, faworyzujący swoich samorządowców. Przytaknął mu Andrzej Sitnik, który straty Siedlec na reformach podatkowych wycenił na 600 mln zł (czyli cały jednoroczny budżet), ale jednocześnie zapewnił, że z obecną ekipą będzie znacznie lepiej. Krzysztof Mulawa zgodził się, że samorządy nie były traktowane sprawiedliwie, ale wytknął też urzędującemu prezydentowi, że mógł się o zewnętrzne pieniądze bardziej starać. Krytykę pogłębił Tomasz Hapunowicz, który stwierdził, że gospodarz miasta nie potrafił zbudować w radzie miasta skutecznie działającej koalicji, przez co miastu przechodziły koło nosa okazje nie tylko ze środków rządowych, ale i unijnych. Przekonywał, że jego zespół wykorzysta doświadczenie z wcześniejszych kadencji, kiedy w mieście budowało się dużo właśnie za środki „z góry”. Grzegorz Orzełowski położył akcent na pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy, o których już rozmawia z ministrami rządu, a które mają pomóc nam nadrobić stracone lata. Dodał, że parlament musi zreformować finanse samorządów tak, by miały one więcej dochodów z podatków do własnej dyspozycji (i nie musiały prosić o fundusze na każdą większą inwestycję).

Udrożnienie
O ile finanse samorządu są dla większości mieszkańców niewidoczne, to zatory w ruchu drogowych dotykają już prawie każdego. Jak odkorkować miasto?

Andrzej Sitnik poza intensyfikacją remontów chce wrócić do pomysłu powiększenia strefy płatnego parkowania. Przekonywał, że jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu miejscach i rada miasta popełniła błąd, odrzucając zgłoszony przez magistrat projekt. Krzysztof Mulawa nie chce strefy, postulując w zamian budowę nowych parkingów. Tomasz Hapunowicz powtórzył propozycję ze swojej konwencji: Karta Siedlczanina, uprawniająca mieszkańców do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Grzegorz Orzełowski uznał, że propozycja strefy płatnego parkowania była niekompletna, bo nie uwzględniała tworzenia parkingów na obrzeżach miasta i ulepszenia transportu publicznego. Zaproponował powołanie miejskiego inżyniera ruchu, który będzie wprowadzał usprawnienia w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami. Wojciech Radzikowski również niechętnie podszedł do mnożenia parkometrów, sugerując w zamian generalny przegląd oznakowania, upowszechnienie liczników na sygnalizacji świetlnej, prowadzenie remontów nocami oraz budowę podziemnego parkingu w centrum miasta.

Spalać czy nie?
Przygotowywana przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to kolejny gorący temat. Zdecydowanie za kontynuacją tej inwestycji opowiedział się tylko jej inicjator. Andrzej Sitnik przekonywał, że NFOŚiGW nie dałby pieniędzy na coś, co jest niebezpieczne dla środowiska, a bezpieczeństwo instalacji potwierdziły instytucje kontrolne i odwoławcze. Podkreślił, że ITPOK da komunalnym spółkom (ZUO i PE) 25 mln zł oszczędności rocznie, co przełoży się na tańsze ciepło i niższe opłaty śmieciowe dla mieszkańców.

Mniej entuzjastycznie, ale w sumie pozytywnie ocenił projekt Wojciech Radzikowski, który zgodził się, że instalacja przyniesie pożytek, ale szczegółowe założenia wymagają weryfikacji, a przede wszystkim lepszego wytłumaczenia mieszkańcom.

Pozostali kandydaci wyrażali raczej zastrzeżenia i wątpliwości, choć żaden wprost nie zagroził wyrzuceniem projektu do kosza. Krzysztof Mulawa zgłosił potrzebę pogłębienia konsultacji społecznych w sprawie spalarni, roztaczając przy okazji wizję energii geotermalnej. Tomasz Hapunowicz zapowiedział szczegółowy audyt inwestycji i nawiązanie lepszej współpracy przy gospodarce odpadowej z sąsiednimi gminami. W podobnym duchu wypowiedział się Grzegorz Orzełowski.

Edukacja, czyli przyszłość
Następne pytanie dotyczyło edukacji. Samorządy od lat biją na alarm, że państwo daje im na nią za mało pieniędzy. Nikt nie chce oszczędzać na dzieciach, ale środków dokładanych do subwencji brakuje w innych potrzebnych przedsięwzięciach. Jak z tego wybrnąć?

Tomasz Hapunowicz widzi możliwość redukcji kosztów dzięki instalacjom OZE we wszystkich szkołach, ale narzędzia do zdecydowanej poprawy sytuacji widzi w rękach rządu. Podobnie Wojciech Radzikowski, Krzysztof Mulawa i Grzegorz Orzełowski. Ten ostatni, poza organizowaniem w tej sprawie wspólnego frontu wszystkich samorządowców, chciałby rozszerzyć lokalny system stypendialny dla uczniów i studentów. Andrzej Sitnik przypomniał wykonane w kończącej się kadencji liczne remonty szkół, pozyskanie dużych pieniędzy na budowę dwóch branżowych centrów umiejętności oraz współpracę szkół z uczelniami i wojskiem.

Samorząd a przedsiębiorcy
Spore różnice zdań uwidoczniły się w kwestii współpracy na linii miasto-biznes, zarówno jeśli chodzi o przyciąganie nowych inwestorów, jak i relacje z tymi już w mieście działającymi.

Postulatami Grzegorza Orzełowskiego były tutaj: jasność procedur, lepsza obsługa firm w urzędzie oraz nowość dla przyszłych inwestorów – Regionalny Campus Inwestycyjny. Wojciech Radzikowski zaproponował szerszą informatyzację, a także system stypendialny dla studentów, który zachęcałby ich do pozostania i pracy w mieście przynajmniej przez kilka lat. Andrzej Sitnik uznał, że miasto już teraz oferuje inwestorom solidne konkrety: zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata na kwotę do 300 tys. euro, a także dobrą współpracę ze szkołami zawodowymi, która zapewnia im potrzebne kadry. Przypomniał, że biznes, tak jak i inni mieszkańcy, może uczestniczyć w procedurach planowania przestrzennego.

Duże pole do ulepszeń widzi Krzysztof Mulawa, który chciałby uczynić spotkania z przedsiębiorcami stałym, cotygodniowym zwyczajem. Tomasz Hapunowicz chciałby szybszego załatwiania spraw w urzędzie i tańszych usług komunalnych, a dla biznesowych debiutantów – udostępnienia lokalowych zasobów miasta.

Dlaczego właśnie ja?

Pod koniec debaty każdy z kandydatów dostał dwie minuty na wolną wypowiedź, przekonującą słuchaczy do głosowania na jego komitet. Grzegorz Orzełowski zaprezentował „Kocham Siedlce” jako grupę skupiającą entuzjastów od lewicy do prawicy, zdolną do tego, by tchnąć w miasto nową energię i otwartą na współpracę z każdym. Tomasz Hapunowicz przedstawił „Zgodę i Rozwój” jako tych, którzy mają solidny plan oraz gwarantujące jego realizację doświadczenie. Krzysztof Mulawa nawoływał do skruszenia wieloletnich partyjnych układów, które wiele obiecują, a wyprodukowały górę długów. Zespół Konfederacja-Polska Jest Jedna-Bezpartyjni Samorządowcy ma przynieść według niego przełomową zmianę. Świeżość swoją i swojej ekipy zachwalał też Wojciech Radzikowski. Andrzej Sitnik eksponował natomiast dotychczasowe dokonania i obiecał, że w następnej kadencji, w bardziej sprzyjającym otoczeniu parlamentarno-rządowym, uda się mu zrobić jeszcze więcej.Tomasz Hapunowicz - Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Hapunowicza Zgoda i RozwójKrzysztof Mulawa - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja, Polska Jest Jedna, Bezpartyjni K. MulawyGrzegorz Orzełowski - Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Orzełowskiego Kocham Siedlce
Wojciech Radzikowski - Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Radzikowski
Andrzej Sitnik - Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce i Koalicja Obywatelska

Debatę poprowadził red Marcin Jabłkowski.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558