Region

Czy prawda obroni się sama?

Siedlce Czw. 30.03.2023 13:24:18
30
mar 2023

Miasto Siedlce dołączyło do grupy samorządów, które podjęły uchwały w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Wprowadzona do porządku obrad dzisiejszej sesji na wniosek grupy radnych, przypomina zasługi papieża w odzyskaniu przez Polskę wolności, jego osobistą świętość, a także fakt, że w 1996 roku uzyskał on honorowe obywatelstwo Miasta Siedlce.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 13 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się. Część radnych obecnych na sali nie wzięła udziału w głosowaniu. Sprawa okazała się bowiem kontrowersyjna, a debata przed głosowaniem trwała przeszło godzinę.

Referujący uchwałę w imieniu wnioskodawców radny Robert Gryczka uzasadnił ją niedawnym atakami medialnymi na Jana Pawła II. Przypomniał zasługi papieża w obaleniu komunizmu, popularyzacji Polski w świecie, wagę jego nauczania moralnego. Dodał, że Jan Paweł II 1996 został honorowym obywatelem Siedlec, a w 1999 podczas swojej wizyty zgromadził tu kilkaset tysięcy ludzi.

Część radnych zdystansowała się od projektu. Radna Monika Polak stwierdziła krótko, że wyłącza się z głosowania, bo w takich sprawach liczą się nie słowa, a czyny. Radny Krzysztof Chaberski uznał, że rozpatrywanie zarzutów kierowanych pod adresem papieża jest zajęciem dla archiwistów i historyków. Lokalny samorząd nie ma do tego kompetencji, a cała sprawa jest wykorzystywana do walki politycznej: – Nie trzeba nam tu wojen religijnych, papież obroni się sam. Uchwały i modlitwy w blasku fleszy trącą obłudą – stwierdził. W podobnym duchu, choć mniej ostro zabrali głos radni: Andrzej Koc i Mariusz Dobijański: – Nie mam wystarczającej wiedzy o tej sprawie, by się wypowiadać. Niech Kościół udostępni dokumenty i niech pracują nad nimi historycy – powiedział ten drugi.

Radny Maciej Drabio zgłosił wątpliwości co do kompetencji gminy w takich sprawach. – Nie jesteśmy od komentowania programów telewizyjnych. Jan Paweł II był naszym ambasadorem, tworzył naszą dobrą markę. Ale nie zgadzam się ze sformułowaniem z uchwały, że „nikt nie ma prawa negować i podważać”, bo to podważa wolność słowa i badań naukowych.

Z takim stanowiskiem polemizował radny Robert Chojecki: – Jak najbardziej powinniśmy zabrać tu głos, bo chodzi o honorowego obywatela naszego miasta! – mówił radny. Dodał, że nie jest to komentowanie pierwszego lepszego programu telewizyjnego, ale uzasadniona reakcja na bezpodstawny atak na człowieka, który dla walki z pedofilią w Kościele zrobił bardzo dużo i był do niedawna symbolem Polaków jako wspólnoty, niezależnie od wyznania poszczególnych obywateli. Przypomniał, że w tej sprawie historycy zabrali już głos i nie zostawili na warsztacie autorów niedawnych publikacji suchej nitki.

Temperaturę dyskusji podniosła radna Iwona Orzełowska: – Panowie radni, którzy po rozwodach i separacjach kilkanaście miesięcy temu próbowali tu bronić rodziny, dziś próbują nam robić z tej sali kaplicę i kościół. Politycy nie powinni się do tego mieszać, Jan Paweł II sam się obroni, a wy zajmijcie się tym, żeby Polska dostała w końcu środki z KPO. – Na front wojny polsko-polskiej dowieziono wielki zapas amunicji. Wchodzicie ochoczo w tę wojnę – dodał radny Drabio, zarzucając autorom uchwały, że zupełnie pominęli realny problem pedofilii w Kościele, uwłaczając w ten sposób jej ofiarom. Na co radny Chojecki kontrował, że słynne materiały były robione z ewidentną złą wolą, co wytknęło im wielu specjalistów, również takich odległych od Kościoła. Radny Gryczka uzupełnił: – Wbrew temu, co państwo mówią, prawda sama się nie obroni. Niestety jest tak, że „kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą”. Czyny są ważne, ale słowa też.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
waldek Czw. 30.03.2023 14:35:01

zaklinanie rzeczywistości niczego nie wnosi, polityczne wykorzystywanie tak ważnej dla Polski osoby tym bardziej, tylko otwarcie archiwów /...prawda Was wyzwoli... /, które dziwnym trafem zamknięto, ujawni rzeczywistość