Kościół

Zmarł ks. Krzysztof Skwierczyński, kapłan diecezji siedleckiej

Siedlce Niedz. 11.07.2021 21:49:59
11
lip 2021

2021-07-11 20:47:53 Artykuł czytany 1742 razy Odszedł do Pana ks. kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym i Diecezjalny Referent ds. Formacji Kapłańskiej, znany i ceniony spowiednik i rekolekcjonista. Przez 11 lat pracował w Katolickim Radiu Podlasie jako Redaktor Naczelny.

Urodził się w 1963 roku. Szkołę podstawową ukończył w Paprotni, po czym uczył się w siedleckim Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Następnie ukończył studia seminaryjne w WSD Diecezji Siedleckiej. Po przyjęciu święceń kapłańskich przez cztery lata pracował w parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach. Będąc wikariuszem przez rok współpracował z powstającym wówczas Katolickim Radiem Podlasia. Wkrótce ks. biskup Jan Mazur przeniósł go na stałe do pracy w rozgłośni. Pracował tu jako Dyrektor Programowy i Redaktor Naczelny. Po odejściu z radia był duszpasterzem akademickim w Siedlcach, kierownikiem Działu Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży. Od 2009 r. był proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach. W ostatnich latach pełnił posługę ojca duchownego w WSD oraz Diecezjalnego Referenta ds. Formacji Kapłańskiej.

O śmierci kapłana poinformował na swoim facebookowym profilu biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski.

"Dziś wieczorem, głosząc homilię podczas Mszy św. w parafii Bożego Ciała w Siedlcach, odszedł nagle do Pana ks. kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny alumnów i kapłanów diecezji siedleckiej. Tak jak czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii: nic nie wziął ze sobą na tę drogę, ani torby, ani trzosa. Odszedł głosząc Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że teraz słucha już swego Mistrza w niebie. Krzysztof, odpoczywaj w Panu+"- napisał biskup Suchodolski.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

-------------------

Ks. kan. Krzysztof Antoni SKWIERCZYŃSKI (1963-2021)

Ks. Krzysztof Skwierczyński urodził się 27 września 1963 r. w Sokołowie Podlaskim jako syn Piotra i Krystyny Skwierczyńskich. Sakrament chrztu świętego otrzymał 10 października 1963 r. w Katedrze Siedleckiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w Paprotni, a następnie kontynuował naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, idąc za głosem powołania kapłańskiego, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. W opinii do seminarium jego proboszcz ks. dr Marek Major - podkreślając gorliwość Krzysztofa jako ministranta i lektora, a także zaangażowanie w różnorodną pomoc przy kościele – napisał m.in.: „moim zdaniem Krzysztof Skwierczyński rokuje jak najlepsze nadzieje w Służbie Bogu i Kościołowi w Kapłaństwie Chrystusowym”.

Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 24 czerwca 1989 r. otrzymał w Katedrze Siedleckiej święcenia kapłańskie przez posługę Biskupa Jana Mazura.

Z dniem 25 sierpnia 1989 r. został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Po 4 latach pracy duszpasterskiej w parafii od 1 lipca 1993 r. został skierowany do pracy w Katolickim Radiu Podlasie oraz mianowany katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Z dniem 23 sierpnia 2004 r., po 11-letniej pracy w diecezjalnej rozgłośni, biskup Zbigniew Kiernikowski powierzył Ks. Krzysztofowi funkcję duszpasterza akademickiego w Siedlcach, a od 1 września 2006 r. mianował go kierownikiem Działu Duszpasterstwa Młodzieży w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz koordynatorem duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach, włączając jednocześnie do Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Pracując w duszpasterstwie młodzieży uczestniczył z młodymi diecezji siedleckiej w Europejskich Spotkaniach Młodych w Barcelonie, Brukseli i Wilnie, organizowanych przez wspólnotę Braci z Taize. Był także diecezjalnym asystentem kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej „Przymierze”.

Od 26 sierpnia 2009 r. ks. Krzysztof pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach, a w ramach dekanatu radzyńskiego był ojcem duchownym kapłanów.
Doceniając gorliwość duszpasterską we wszystkich powierzonych zadaniach oraz w pracy parafialnej, a szczególnie zaangażowanie w pracę z młodzieżą i rodzinami, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 24 marca 2016 r. mianował Ks. Krzysztofa kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, a z dniem 31 sierpnia 2016 r. zwolnił go z urzędu proboszcza parafii Gąsiory i powierzył mu funkcję ojca duchownego alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.

W ramach reorganizacji struktur Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w maju 2017 r. Ks. Krzysztof został mianowany dyrektorem Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych. Jednocześnie, z powierzeniem tego urzędu został ustanowiony diecezjalnym ojcem duchownym oraz dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej mieszczącego się w gmachu WSD w Nowym Opolu. Odpowiedzialny był za organizowanie rekolekcji kapłańskich, dni skupienia dla kapłanów w dekanatach, formację duchową księży w ramach Formatio permamens, a także organizowanie różnego rodzaju warsztatów i konferencji dla księży.

W wrześniu 2019 r. został również mianowanym duszpasterzem Apostolatu Margaretka w Diecezji Siedleckiej, obejmując opieką duszpasterską osoby modlące się za kapłanów. Z jego inicjatywy odbył się we wrześniu ubiegłego roku I Diecezjalny Zjazd Apostolatu Margaretka w Białej Podlaskiej.

W niedzielę 11 lipca 2021 r., w czasie Eucharystii sprawowanej w parafii Bożego Ciała w Siedlcach o godz. 18.00, podczas głoszenia homilii zasłabł i mimo udzielonej pomocy oraz podjętej reanimacji zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, w 58 roku życia i 32 roku kapłaństwa.

Niech Dobry i Miłosierny Bóg – za gorliwą i pełną poświęcenia służbę kapłańską, posługę rekolekcyjną, troskę o formację duchową kleryków i kapłanów, dobroć i życzliwość, którą darzył wszystkich spotykanych na swojej drodze życia ludzi, szczególnie młodych – obdarzy śp. Ks. kanonika Krzysztofa radością nieba.

Inf. pras.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.