Kościół

Wspomnienie o śp. ks. kan. Krzysztofie Skwierczyńskim

Siedlce Pon. 12.07.2021 14:29:10
12
lip 2021

11 lipca odszedł do Pana ks. kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym i Diecezjalny Referent ds. Formacji Kapłańskiej, znany i ceniony spowiednik i rekolekcjonista. Zmarłego kapłana wspominają m.in.: ks. bp Grzegorz Suchodolski, ks. kan. Henryk Drozd, ks. Janusz Wolski - proboszcz parafii Ducha Świętego w Siedlcach, były dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, ks. Sławomir Kapitan - dziekan Dekanatu Łosickiego, były dyrektor Katolickiego Radia Podlasie i ks. Jacek Świątek - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Rodziny w Siedlcach.

Ks. bp Grzegorz Suchodolski


Ks. kan. Henryk Drozd


ks. Janusz Wolski


ks. Sławomir Kapitan

ks. Jacek Świątek

Anna Kaszczyc - Kierownik Muzyczny w Katolickim Radiu Podlasie:Tak trudno uwierzyć...Dwa tygodnie temu zrobiliśmy sobie to zdjęcie i przytulając się mówiłam, że mnie wychowałeś... Od tej 5 klasy pokazywałeś drogę do Pana a potem przez lata prowadziłeś... Nie zapomnę tych dziesiątek spotkań, wspólnych wyjazdów, moich pytań i Twoich odpowiedzi. I nie zapomnę tych naszych "radiówek" przez lata i zjeżdżonej diecezji wzdłuż i wszerz kilkukrotnie. To Ty uwierzyłeś we mnie, że mogę znaleźć swoje miejsce na antenie radia...posłuchałam i odważyłam się. Obiecałeś nam kolejne spotkania formacyjne i już ich nam nie poprowadzisz ale zostawiłeś świadectwo swojego życia. Pytałeś nas czy jesteśmy gotowi w tej chwili odejść do Pana.. I odszedłeś nagle ale i tak jak żyłeś, blisko Pana.. Zawsze z tym swoim optymizmem mówiłeś "życie jest piękne"... bo i pięknie żyłeś... Z logiką wyjaśniałeś to co sobie sami w życiu komplikujemy. Twoje serce biło dla ludzi, zawsze szukałeś dobra... Dziękuję że Bóg skrzyżował nasze ścieżki i dał mi takiego przewodnika... Serce boli, myśli chaotycznie zebrane, oczy płaczą ale takiego będę Cię pamiętać jak na tym zdjęciu...i dlatego zostawiam je kolorowe, nie czarno-białe... R. I. P. ❤ Ps. I właśnie dziś wygrała Twoja Italia...


Ks. Artur Płachno - były korespondent Katolickiego Radia Podlasie z diecezji drohiczyńskiej:Gdy dotarła do mnie ta wiadomość w pamięci odnalazłem wspomnienia redakcyjnych działań i spotkań z ks.Krzysztofem. Były one naznaczone wielką siłą duchowego spokoju i nadziei nawet w trudnych zadaniach. Dzisiaj jako kapłan, który jeszcze pozostaje na ziemi ofiarowałem Eucharystie za Ciebie i za nas, abyśmy umieli żyć teraz z Tobą inaczej.Kazanie z niedzielnej Twej Eucharystii w tajemnicy świętych obcowania słuchamy i Ty też o nas pamiętaj... Łączę się duchowo ze wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych w nadziei spotkania w wieczności. Radosnego powitania z Ojcem!

--------------------------------------

W poniedziałek, 12 lipca na antenie Katolickiego Radia Podlasie w ramach audycji "Świat ludzkich uczuć" śp. ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego wspominali  jego współpracownicy, przyjaciele, bracia w kapłaństwie. Wieczór wspomnień poprowadziła Anna Kaszczyc.

POSŁUCHAJ: >>>> http://archiwum.radiopodlasie.pl/NEW/2021/07/12/wspomnienia-zwiazane-ze-sp-ks-kan-krzysztofem-skwierczynskim/<<<<


-------------------

Ks. kan. Krzysztof Antoni SKWIERCZYŃSKI (1963-2021)

Ks. Krzysztof Skwierczyński urodził się 27 września 1963 r. w Sokołowie Podlaskim jako syn Piotra i Krystyny Skwierczyńskich. Sakrament chrztu świętego otrzymał 10 października 1963 r. w Katedrze Siedleckiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w Paprotni, a następnie kontynuował naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, idąc za głosem powołania kapłańskiego, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. W opinii do seminarium jego proboszcz ks. dr Marek Major - podkreślając gorliwość Krzysztofa jako ministranta i lektora, a także zaangażowanie w różnorodną pomoc przy kościele – napisał m.in.: „moim zdaniem Krzysztof Skwierczyński rokuje jak najlepsze nadzieje w Służbie Bogu i Kościołowi w Kapłaństwie Chrystusowym”.

Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 24 czerwca 1989 r. otrzymał w Katedrze Siedleckiej święcenia kapłańskie przez posługę Biskupa Jana Mazura.

Z dniem 25 sierpnia 1989 r. został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Po 4 latach pracy duszpasterskiej w parafii od 1 lipca 1993 r. został skierowany do pracy w Katolickim Radiu Podlasie oraz mianowany katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Z dniem 23 sierpnia 2004 r., po 11-letniej pracy w diecezjalnej rozgłośni, biskup Zbigniew Kiernikowski powierzył Ks. Krzysztofowi funkcję duszpasterza akademickiego w Siedlcach, a od 1 września 2006 r. mianował go kierownikiem Działu Duszpasterstwa Młodzieży w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz koordynatorem duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach, włączając jednocześnie do Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Pracując w duszpasterstwie młodzieży uczestniczył z młodymi diecezji siedleckiej w Europejskich Spotkaniach Młodych w Barcelonie, Brukseli i Wilnie, organizowanych przez wspólnotę Braci z Taize. Był także diecezjalnym asystentem kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej „Przymierze”.

Od 26 sierpnia 2009 r. ks. Krzysztof pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach, a w ramach dekanatu radzyńskiego był ojcem duchownym kapłanów.
Doceniając gorliwość duszpasterską we wszystkich powierzonych zadaniach oraz w pracy parafialnej, a szczególnie zaangażowanie w pracę z młodzieżą i rodzinami, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 24 marca 2016 r. mianował Ks. Krzysztofa kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, a z dniem 31 sierpnia 2016 r. zwolnił go z urzędu proboszcza parafii Gąsiory i powierzył mu funkcję ojca duchownego alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.

W ramach reorganizacji struktur Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w maju 2017 r. Ks. Krzysztof został mianowany dyrektorem Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych. Jednocześnie, z powierzeniem tego urzędu został ustanowiony diecezjalnym ojcem duchownym oraz dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej mieszczącego się w gmachu WSD w Nowym Opolu. Odpowiedzialny był za organizowanie rekolekcji kapłańskich, dni skupienia dla kapłanów w dekanatach, formację duchową księży w ramach Formatio permamens, a także organizowanie różnego rodzaju warsztatów i konferencji dla księży.

W wrześniu 2019 r. został również mianowanym duszpasterzem Apostolatu Margaretka w Diecezji Siedleckiej, obejmując opieką duszpasterską osoby modlące się za kapłanów. Z jego inicjatywy odbył się we wrześniu ubiegłego roku I Diecezjalny Zjazd Apostolatu Margaretka w Białej Podlaskiej.

W niedzielę 11 lipca 2021 r., w czasie Eucharystii sprawowanej w parafii Bożego Ciała w Siedlcach o godz. 18.00, podczas głoszenia homilii zasłabł i mimo udzielonej pomocy oraz podjętej reanimacji zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, w 58 roku życia i 32 roku kapłaństwa.

Niech Dobry i Miłosierny Bóg – za gorliwą i pełną poświęcenia służbę kapłańską, posługę rekolekcyjną, troskę o formację duchową kleryków i kapłanów, dobroć i życzliwość, którą darzył wszystkich spotykanych na swojej drodze życia ludzi, szczególnie młodych – obdarzy śp. Ks. kanonika Krzysztofa radością nieba.

Inf. pras.

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
krewna Wt. 13.07.2021 08:00:36

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie [*]