Kościół

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Siedlcach

Siedlce Czw. 03.06.2021 17:47:29
03
cze 2021

- Nowe Przymierze, zapowiedziane tym spod Synaju. Wypełnienie obietnicy danej apostołom przed wniebowstąpieniem. Sakrament, bez którego wierzący w Jezusa nie może żyć – mówił o Eucharystii podczas głównych obchodów Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

W homilii podczas mszy koncelebrowanej w siedleckim kościele Ducha Świętego ordynariusz siedlecki wyszedł od czytania z listu do Hebrajczyków: „ofiara Jezusa oczyszcza nas z grzechów, byśmy mogli służyć Bogu żywemu”. Przymierze ze Starego Testamentu, zawarte pod górą Synaj, kiedy Mojżesz pokropił lud krwią zwierząt, a Izraelici zobowiązali się do posłuszeństwa nadanemu przez Boga prawu, było tylko zapowiedzią Nowego Przymierza, zawartego na krzyżu. Dopiero krew Chrystusa oczyszcza nas i uzdalnia do służenia Bogu. – My stajemy się posłuszni Bogu dzięki posłuszeństwu Chrystusa. Dzisiaj świętujemy właśnie tę tajemnicę Nowego Przymierza. Dziękujemy za ustanowienie Eucharystii, w której każdego dnia możemy uczestniczyć i przez nią odnawiać nasze przymierze z Bogiem. Jezus w Eucharystii staje się realnie obecny wśród nas w swoim ciele i krwi. To jest największa tajemnica Jego obecności, wypełnienie obietnicy danej przed wniebowstąpieniem: „ja jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata”. Tajemnicę tę potwierdzają cuda eucharystyczne – powiedział biskup Gurda.W Eucharystii Chrystus jest obecny w ciele uwielbionym, toteż nie podlega materialnym ograniczeniom. Przeistoczenie jest zmianą istoty chleba i wina w istotę ciała Chrystusa. Cechy zewnętrzne się nie zmieniają, więc tutaj trzeba się kierować nie zmysłami, ale wiarą. –Eucharystia to sakrament, bez którego wierzący w Jezusa nie może żyć. Wielu z nas doświadczyło tego podczas pandemii. Dla wierzących był to czas bardzo trudny, bo zostali odcięci od źródła dobra, życia i miłości. Dziś obostrzenia się zmniejszają, odważniej idziemy do świątyń. Chciejmy przyjmować Chrystusa z czcią, bo to nie opłatek, ale ciało naszego Boga – dodał biskup siedlecki.

Nawiązując jeszcze raz do wcześniejszych czytań zwrócił uwagę, że Chrystus na krzyżu pokonał grzech, który od początku przeszkadzał człowiekowi w służeniu Bogu. Z tej ofiary czerpie więc swą moc także sakrament pokuty i pojednania, który przygotowuje nas do przyjęcia komunii świętej. – Służba Bogu to także służba sobie, bo służba Bogu jest służbą życiu i dobru. Kto spożywa ciało Chrystusa będzie żył wiecznie, będzie żył szczęśliwie. Żołnierze chcą służyć dowódcy, pod którego komendą są pewni odniesienia zwycięstwa. Naszym wodzem jest Chrystus. Z Nim wygrywamy nasze życie ziemskie i całą wieczność. Takiego wodza i takiej służby nie można się wstydzić. Bądźmy więc dumni. Budujmy wspólnotę Kościoła, walczmy o wiarę, dobro, miłość, życie. Z Jezusem odniesiemy zwycięstwo – zakończył biskup Kazimierz Gurda.

W tym roku główna procesja w Siedlcach prowadziła od kościoła Ducha Świętego ze ołtarzami przy kapliczce Matki Boskiej Kodeńskiej, kościele garnizonowym, Skwerze Jana Pawła II i katedrze.zdjęcia: Piotr Grabowski, Adam Białczak
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.