Kościół

Rozpoczęcie Zebrania Krajowej Rady KSM

Siedlce Sob. 26.02.2022 11:56:59
26
lut 2022

- W Jezusie i Jego Kościele odnajdujemy najlepsze środowisko w którym każdy może się duchowo rozwijać, być szczęśliwym i osiągnąć życie wieczne - mówił bp Kazimierz Gurda do przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zebranie Krajowej Rady KSM zainaugurowała w piątek, 25 lutego w siedleckiej katedrze Msza św. pod przewodnictwem biskupa siedleckiego.

Eucharystię koncelebrowali: bp Adam Bab – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM oraz licznie przybyli kapłani – odpowiedzialni za stowarzyszenia w diecezjach, na czele z ks. Andrzejem Lubowickim – asystentem generalnym KSM.

Na początku homilii biskup siedlecki odniósł się tragicznych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie. Przypomniał zebranym o potrzebie naszej solidarności, modlitwy do Boga – dawcy pokoju, a także otwartości i chęci pomocy. Zwracając się do młodzieży, wskazał, że w tym trudnym czasie, potrzebujemy refleksji nad sensem naszego życia i wyborem wartości, które będą decydowały o naszej przyszłości. W obecnej sytuacji dostrzegamy, jak dla każdego człowieka, rodziny i kraju ważne jest zachowanie daru pokoju. Otrzymujemy go w osobie Jezusa Chrystusa. - Wolność, która również jest darem Boga, człowiek może wykorzystać dla budowania pokoju, ale także dla jego niszczenia. Dzieje się tak wówczas, gdy człowiek w imię własnych planów i pragnień, odrzuca Boże prawo. Powrót do pokoju i jedności, którą on niesie, możliwy jest gdy człowiek powróci do Boga i na Jego słowie będzie budował swoją przyszłość - wskazywał bp Kazimierz Gurda.

W kontekście odczytanej Ewangelii, ksiądz biskup odniósł się do obrazu małżeństwa, według słów Pana Jezusa. - Wiemy, że Jezusowa nauka o małżeństwie i rodzinie głoszona przez Kościół jest dzisiaj poddawana ogromnej próbie. Przez wielu, także tych, którzy deklarują się jako wierzący, nauka o małżeństwie i rodzinie głoszona w Kościele nie jest do końca rozumiana i przyjmowana - wskazywał biskup siedlecki.

Wobec odrzucania nauki Kościoła o małżeństwie i jego nierozerwalności, wierzący muszą złożyć jasną deklarację wiary. - Bóg pragnie, aby nasze „tak” wobec Jego propozycji było wyrazem naszego zaufania. Bardziej bowiem trzeba nam ufać Bogu niż ludziom - akcentował bp Kazimierz Gurda. - Dziś, gdy trwa Synod zwołany przez papieża Franciszka, każda wspólnota czy stowarzyszenie są wezwane do spojrzenie na swój charyzmat i miejsce w Kościele, diecezji czy parafii. Takie zadanie stoi także przed młodymi należącymi do Katolickiego Stowarzyszeni Młodzieży - mówił.

- Potrzeba w naszym życiu wiarą, jasnego wyrażania swojej przynależności do Jezusa, ufności Jemu poprzez powiedzenie dobru „tak”, a złu „nie”. Dzisiaj chcemy zdecydowanie powiedzieć „tak” dla pokoju na Ukrainie, pokoju w świecie i naszej Ojczyźnie. Dzisiaj chcemy powiedzieć zdecydowane „tak” dla małżeństwa i rodziny, w takiej formie w jakiej widzi je nasz Pan – Jezus Chrystus. Jemu zaufajmy - zakończył ksiądz biskup.

Po liturgii Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Zebrani modlili się w intencji pokoju dla Ukrainy i naszego kraju. Przyzywano także wstawiennictwa Ducha Świętego na czas obrad i wyborów w KSM.

Siedlecka katedra wypełniła się młodzieżą – delegacjami oddziałów KSM, które przybyły na obrady z całego kraju. Piątkowy wieczór i sobotnie przedpołudnie KSM-owicze spędzą na obradach, aby o 12:00, ponownie w katedrze, spotkać się na Mszy św. Niedzielę natomiast rozpoczną Eucharystią o godz. 8:00. Podczas Zebrania Krajowej Rady KSM odbędą się wybory do władz krajowych stowarzyszenia.

zdjęcia: KSM, Piotr Grabowski

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.