Kościół

Pierwsze śluby czasowe siostry Agaty

Siedlce Pon. 12.07.2021 20:10:13
12
lip 2021

11 lipca w kościele klasztornym ss. benedyktynek sakramentek w Siedlcach, siostra nowicjuszka Agata ze zgromadzenia zakonnego Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu złożyła swoje pierwsze śluby czasowe. Uroczystość odbyła się pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Siedlecki klasztor Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu należy do bardzo starego Zakonu założonego przez św. Benedykta w Nursji i zachowuje jego Regułę. W zamierzeniu św. Benedykta wspólnoty benedyktyńskie mają wcielać w życie ideał pierwszej gminy jerozolimskiej, w której "jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" (Dz 4,32). Jest klasztorem klauzurowym, kontemplacyjnym. Benedyktynki od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu - tytuł ten określa w pełni charyzmat, cechę charakterystyczną powołania benedyktyńskiego, które całe jest skoncentrowane wokół Eucharystii Chrystusa w momencie Jego Paschy, Śmierci i Zmartwychwstania.

Siostry modlą się zarówno dzień, jak i w nocy. Dzień upływa w milczeniu, modlitwie i pracy. Siostry pracują także w opłatkarni, w której zaopatrują się parafie z diecezji siedleckiej.fot. Piotr Grabowski

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.