Kościół

Pewność zwycięstwa w Jezusie Chrystusie... Dzień Skupienia dla dziennikarzy i pracowników KRP

20
maj 2023

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC, poprowadził 20 maja kolejne spotkanie formacyjne dla pracowników Katolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl. Tym razem temat brzmiał "Pewność zwycięstwa w Jezusie Chrystusie" przez pryzmat doświadczenia i słów św. Pawła.

Świadomość bycia dziećmi Boga największym fundamentem poczucia własnej wartości

W swoim wystąpieniu podkreślił, że Duch Święty wpoił w nas na stałe zwycięstwo Chrystusa. To szczególny dar Ducha Świętego, który wyraża się w pozostałych. To że jesteśmy dziećmi Boga jest największym fundamentem poczucia własnej wartości. Mówiąc o pewności siebie, która ważna jest w pracy dziennikarza, wskazał na ogromną wagę pewności mocy i zwycięstwa Jezusa Chrystusa w moim życiu.

Oprócz takich czynników zwiększających pewność siebie, jak ubiór, makijaż, kompetencje, ważna jest pewność siebie, która wynika z poczucia własnej wartości. Największym fundamentem poczucia wartości dla chrześcijan jest świadomość, że jesteśmy dziećmi Boga.

Mówiąc o pewności zwycięstwa Jezusa na przykładzie św. Pawła podkreślił, że jak zwiększymy w sobie pewność zwycięstwa Jezusa to zwiększymy przy okazji pewność siebie. - Gdy polegasz na Bogu masz w sobie więcej spokoju – wyjaśniał.

Według św. Pawła Apostoła pewność zwycięstwa Jezusa wyraża się w postawie:
- spokoju (Bóg kieruje moim życiem)
- stanowczości wobec faktów z życia Jezusa
- pokory (ustąpienie miejsca Bogu, Jego mocy, Jego działaniu)
- postawienia Boga w centrum, wyjścia od siebie - od koncentracji na sobie

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC omówił także pięć filarów, które stanowią pewność zwycięstwa Jezusa wg. św. Pawła (źródła pewności Bożego zwycięstwa):
1. Tożsamość św. Pawła i tożsamość nasza - świadomość tego skąd pochodzimy i do czego zmierzamy. Konieczny jest wgląd w siebie, czucie siebie to czyniło św. Pawła silnym, odważnym i stabilnym. Dla św. Pawła nie miało znaczenia czy go ludzie chwalą, czy prześladują. Należy się zastanowić w tym kontekście czy to jak ludzie o nas mówią jest wyznacznikiem naszej tożsamości
2. Znajomość Boga. Św. Paweł chciał jak najpełniej poznać wolę Bożą. Obecnie odkrywamy wolę Bożą w modlitwie.
3. Jasno określony cel - to podstawa każdej pewności. Punktem wyjścia jest zastanowienie się - czego ja w życiu chce, co jest dla mnie najważniejsze
4. Chrystus jest w centrum - dla mnie żyć to Chrystus. Paweł wciąż szuka Boga, zastanawia się jak o Nim głosić. Jeśli motywacją jest Chrystus, to łatwiej jest żyć na co dzień wg Jego nauki. Jeśli w centrum jest Chrystus to wszystko właściwie się ustawia. Rozmowa z Bogiem, mówienie Mu o swoich sprawach buduje więź z Chrystusem i Bogiem
5. Wytrwałość. Pewność siebie wymaga stałej wierności sobie, wiąże się z tym sztuka wytrwałości. Wytrwałość jest konieczną ceną, którą trzeba ponieść za osiągnięcie zwycięstwa. Wytrwałość to trwanie przy Chrystusie.

Spotkanie odbyło się w sobotę, 20 maja w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach. W jego programie były konferencja wygłoszona przez ks. prof. Krzysztofa Marcyńskiego SAC, adoracja Najświętszego sakramentu oraz Msza św.

W wygłoszonej homilii ks. prof. Krzysztof Marcyński SAC nawiązał do czytanego fragmentu Ewangelii. - Imię Jezus wypowiadamy w różnych okolicznościach i w różnych językach. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy jak Jezus zapewnia "O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje" (J 16, 23). Możemy więc prosić z ufnością i wytrwałością, bo otrzymamy zawsze to co zgodne jest z wolą Bożą. Każdego dnia prośmy i pytajmy byśmy szli drogą jaką wskazuje nam Bóg, a nie tą, która nam wydaje się najlepsza - wskazał ks. Marcyński.

Ks. prof. Krzysztof Marcyński – pallotyn, medioznawca, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, absolwent New York University w Stanach Zjednoczonych (ekologia mediów), badacz komunikacji społecznej i religijnej, natury mediów i kompetencji komunikacyjnej. Profesor uczelni w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Autor licznych publikacji z obszaru komunikacji i mediów, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.